Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Tillgänglighet’

Hård kritik mot Swedavia: Tvingar resenärer välja bort bussen

Sveriges Bussföretag riktar hård kritik mot det statliga flygplatsbolaget Swedavia. Från mitten av december vill Swedavia stoppa all busstrafik vid terminal 5 på Arlanda – den enda av Arlandas terminaler som nu används på grund av covid-19-pandemin. Istället ska bussresenärer tvingas att gå från terminal 5 till terminal 4. Stoppet för busstrafik till terminal 5 kan vara i upp till tio år. Anna Grönlund, branschchef på Sveriges Bussföretag är upprörd. ”På vilka grunder utesluter Swedavia ett helt transportslag från tillgång till flygplatsen”, frågar hon.

Bussförares bemötande problem för funktionsnedsatta

Personer med nedsatt rörelseförmåga reser mindre med kollektivtrafiken än andra. Ny forskning visar att tekniska hjälpmedel som ramper inte alltid används. Busschaufförers bemötande kan vara ett problem, framgår det av en ny forskningsrapport från Malmö Universitet.

Dålig tillgänglighet minskar kollektivresandet

Mer än var fjärde svensk, 28 procent, upplever hinder att åka buss. Bland funktionsnedsatta är det nästan varannan. Bristande tillgänglighet gör att resandet med bussar och annan kollektivtrafik är mindre än det skulle kunna vara. Det konstaterar Trafikanalys i en rapport till regeringen.

Keolis prisas för bemötande

Bussoperatören Keolis, som kör en del av busstrafiken åt Sl i Storstockholm, tilldelades på torsdagen Stockholms läns landstings Bemötandepris 2018. Keolis har en tillgänglighetsansvarig som fokuserar på att alla ska kunna resa med buss, oavsett om hen åker rullstol, har nedsatt syn eller någon annan funktionsnedsättning.

Regionen, inte bussbolaget, skyldigt för bristande tillgänglighet

En rullstolsburen Gävlebo som nekades att åka med en av X-trafiks bussar därför att bussföraren inte kunde manövrera rullstolslyften har fått upprättelse genom en dom i tingsrätten i Gävle på måndagen. Resenären, Lars-Göran Wadén, har enligt domen utsatts för diskriminering av Region Gävleborg. DHR betraktar domen som en stor framgång för DHR som har drivit Lars-Göran Wadéns ärende juridiskt, sedan diskrimineringsombudsmannen DO inte velat gå till domstol med det principiellt viktiga fallet.

Västerbotten testar bussar och hjälpmedel

För att göra Länstrafiken Västerbotten tillgänglig för alla har Länstrafiken genomfört en testdag för rörelsehjälpmedel på buss. Syftet var att hitta lösningar och problem i samband med olika hjälpmedel på bussarna. ”Dagen är en startpunkt i vårt arbete för att fler resenärer med rörelsehinder ska vlja och kunna resa kollektivt, säger Bianca Byring, kollektivtrafikstrateg vid kollektivtrafikmyndigheten, Region Västerbotten.

Knapp ska fixa sittplats åt funktionsnedsatta

Personer med dolda funktionsnedsättningar eller människor som undergår medicinsk behandling har det ofta svårt att få en sittplats i kollektivtrafiken, inte minst när deras funktionsnedsättning inte alls syns. Men lösningen kan vara en knapp på rockslaget eller kavajslaget. Transport for London (TfL) inleder på måndag ett försök att få andra resenärer att erbjuda mer utsatta personer sin sittplats på bussen eller tåget genom att de bär en knapp med texten ”please offer me a seat”, ”vänligen erbjud mig din sittplats”. Transport for London är huvudman för kollektivtrafiken i den brittiska huvudstaden.

Landsbygdshållplatser i Uppland rustas upp

En satsning på 70 miljoner kronor ska göra drygt hundra busshållplatser i Uppsala län bättre och säkrare. Det är målet med ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket, Regionförbundet Uppsala län och UL (kollektivtrafikmyndigheten i länet).

Synskadade otrygga i kollektivtrafiken

Nästan varannan synskadad åker aldrig kollektivt på egen hand och många anser att det är obehagligt och otryggt. Det visar en Sifo-undersökning som Synskadades Riksförbund har låtit göra. Var sjätte synskadad som använder färdtjänst upplever brister med denna.

Synskadade missnöjda med röst

Synskadades Riksförbund, SRF, har skrivit till Länstrafiken Kronoberg för att uttrycka sitt missnöje med en ny, datoriserad röst. Denna ropar sedan några månader ut hållplatserna på en del av länstrafikens bussar, men SRF menar att rösten gör bussresan svårare för synskadade, skriver Smålandsposten.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)