Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Tomas Eneroth’

Hur har Tomas Eneroth tänkt att kollektivtrafiken ska lösa trängselsituationen utan statligt stöd?

Nu måste de regionala kollektivtrafikmyndigheterna få ett tydligt besked om ytterligare stöd från staten för att hantera höstens utmaningar och undvika neddragningar av trafik eller höjda biljettpriser nästa år. Det är bråttom! Det är uppmaningen från Svensk Kollektivtrafiks vd Helena Leufstadius till infrastrukturminister Tomas Eneroth(S) i den här debattartikeln.

Eneroth: ”Ingen brist på kapacitet i kollektivtrafiken”

”Det finns kapacitet att tillgå i kollektivtrafiken”. Det sa infrastrukturminister Tomas Eneroth i Sveriges Radios P1 Morgon på tisdagsmorgonen. I intervjun i P1 förklarade Eneroth också att trafikföretag och regionala kollektivtrafikmyndsigheter har möjlighet att öka kapaciteten.

Ny statssekreterare i infrastrukturdepartementet

Malin Cederfeldt Östberg utsågs på måndagen till ny statssekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth(S). Hon tillträder omgående. Som statssekreterare är hon Tomas Eneroths närmaste medarbetare på departementet.

Eneroth: Trängseln i kollektivtrafiken får inte öka

Om det behövs kan regeringen ta till ytterligare åtgärder för att minska trängseln i kollektivtrafiken och därmed också begränsa spridningen av coronasmittan. Det sa infrastrukturminister Tomas Eneroth(S) på en pressträff på torsdagen. Han preciserade dock inte vilka åtgärder som kan komma ifråga. Inte heller aviserade han några ytterligare pengar från regeringen för att kompensera landets regioner för de stora förluster som kollektivtrafiken nu drabbas av på grund av ett kraftigt minskat resande som en följd av pandemin.

Svensk Kollektivtrafiks vd: Jag känner oro för sommaren

”Många har tidigare anammat Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men på senare tid har resandet i kollektivtrafiken börjat öka. Det är förståeligt, men gör att jag känner oro för sommaren”. Det sa Svensk Kollektivtrafiks vd Helena Leufstadius på en presskonferens som infrastrukturminister Tomas Eneroth(S) höll på fredagseftermiddagen.

Skärpta säkerhetskrav för gasbussar

Säkerhetskraven för gasbussar ska skärpas. Regeringen gav på torsdagen Transportstyrelsen i uppdrag att utreda nya krav på skyddskonstruktion för gastankarna på bussar eller andra krav på konstruktioner som ska skydda om en gasbuss kolliderar med något hinder.

Klart med förlängning för YKB och körkort

Genom en ny EU-förordning är det klart att giltighetstiden för körkort, yrkesförarkompetensbevis och sista datum för bilbesiktning förlängs med sju månader. Däremot har regeringen beslutat att tidsfristen för att besiktiga färdskrivare och utfärda förarkort inte ska förlängas.

Tre miljarder extra till kollektivtrafiken

Regeringen presenterade på måndagseftermiddagen ett tillfälligt riktat bidrag på tre miljarder kronor till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Stödet är enligt regeringen en förstärkning för att mildra effekterna av minskat resande med anledning av covid-19. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Så sent som på måndagsförmiddagen framhöll Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, att kollektivtrafiken i landet nu tappar en miljard kronor i minskade biljettintäkter varje månad.

Regeringen förlänger giltigheten för YKB

Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin beslutade regeringen på torsdagen om en så kallad lagrådsremiss om att förlänga giltighetstiden för yrkesförarkompetensbevis (YKB). Förslaget innebär att tusentals yrkesförare inte behöver fortbildning under pågående pandemi och syftar till att mildra störningar i samhällsviktiga transporter. Sedan lagrådet granskat förslaget väntas ett riksdagsbeslut under maj månad.

Utredning om nationellt biljettsystem klar

Det ska vara lika lätt att resa kollektivt i Sverige som det är att använda mobiltelefonen i världen. Det slår den utredning om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i landet som idag överlämnas till regeringen. Bakgrunden är att den som vill resa kollektivt i hela Sverige behöver idag anpassa sig efter många olika system för att hitta information eller köpa en resa. Syftet med ett nationellt biljettsystem är att förenkla för resenärerna. Därför utsåg regeringen i augusti 2019 Samtrafikens vd Gerhard Wennerström att utreda frågan och idag lämnar Wennerström över den 400 sidor tjocka utredningen till infrastrukturminister Tomas Eneroth(S).

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)