Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘YrkesAkademin’

Förarutbildning i ekonomiskt trångmål

En av de stora aktörerna när det gäller arbetsmarknadsutbildning av yrkesförare har hamnat i stora ekonomiska problem. Det är Yrkesakademin, YA, som de senaste åren har vunnit stora upphandlingar av arbetsmarknadsutbildningar av buss- och lastbilsförare men nu har hamnat i en mycket ansträngd ekonomisk situation.

Överklagade förarutbildningar snart igång

Under våren startar Yrkesakademin, YA, utbildning av yrkesförare för buss och lastbil i 45 områden i landet. När Arbetsförmedlingen upphandlade utbildningarna tilldelades YA utbildningarna. Upphandlingen överklagades dock, men nu står det efter rättslig prövning klart att YA ska genomföra utbildningarna i 45 av 50 leveransområden.

Överprövning av förarutbildning får nej av domstol

Det tilldelningsbeslut som Arbetsförmedlingen tidigare fattat när det gäller arbetsmarknadsutbildning till yrkesförare för buss och lastbil var korrekt. Det har förvaltningsrätten slagit fast i en dom på tisdagen. Enligt tilldelningsbeslutet fick YrkesAkademin 45 av 50 avtal om utbildningen, men tilldelningsbesluten överklagades. Nu har målen prövats av förvaltningsrätten som har funnit att upphandlingarna är korrekt genomförda. Arbetsförmedlingens tilldelningsbeslut står således fast.

Yrkesakademin utbildar bussförare på 20 orter

Yrkesakademin är den stora vinnaren i den upphandling av yrkesförarutbildning för buss som Arbetsförmedlingen blev klar med på tisdagen. Enligt tilldelningsbeslutet kommer Arbetsförmedlingen att teckna avtal med YrkesAkademin på 20 av 23 orter. Under den senaste avtalsperioden har YrkesAkademin haft avtal på totalt 21 orter.

Bussförarutbildning i Stockholm igång igen

Arbetsförmedlingen har beslutat att återuppta den bussförarutbildning i Stockholm som man tidigare stoppat. Arbetsförmedlingen har fattat sitt beslut sedan utbildningsanordnaren har tagit fram ett åtgärdsprogram för att höja utbildningens kvalitet.

”Stoppad bussförarutbildning beklaglig”

Att Arbetsförmedlingen har tvingats stoppa utbildningen av bussförare på grund av att kvaliteten på utbildningen är undermålig, beklagas av Transportföretagen där Sveriges Bussföretag ingår. Det är den utbildning som sköts av Yrkesakademin som har stoppats. Samtidigt är bristen på personal inom bussbranschen och hela transportnäringen stor.

Utbildning av bussförare i Stockholm stoppas

Arbetsförmedlingen stoppar den utbildning av bussförare som man sedan den första augusti i fjol har anlitat Yrkesakademin för att genomföra. Anledningen är att Arbetsförmedlingen anser att utbildningen är undermålig, rapporterar SvT Nyheter Stockholm.

Elektriska busstekniker utbildas i Järfälla

Järfälla nordväst om Stockholm får ännu en yrkeshögskoleutbildning när utbildningen Kvalificerad busstekniker/hybrid nu beviljats tillstånd att starta i kommunen. Utbildningen erbjuds i samarbete med företaget Yrkesakademin.

YrkesAkademin utbildar bussförare på 21 orter

YrkesAkademin har vunnit Arbetsförmedlingens upphandling av bussförare på 21 av 23 orter enligt Arbetsförmedlingens tilldelningsbeslut på skärtorsdagen. För YrkesAkademin handlar det om en affär på omkring 100 miljoner kronor om året.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)