Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Ledare: Genant, Dalatrafik och Svensk Kollektivtrafik

Att Nobina har bestämt sig för att överge Dalarna är allvarligt för människorna där och genant för såväl Dalatrafiks som Svensk Kollektivtrafiks ledning. När Dalatrafik struntar i att på punkt efter punkt följa branschens gemensamma rekommendationer riskerar miljoner och miljarder att rulla, utan att komma kollektivtrafiken eller dess resenärer till nytta.

Snart är det slutkört för Nobina i Dalarna. Foto: Ulo Maasing.

Sveriges största bussföretag, Nobina, har beslutat att inte lägga något anbud på busstrafiken i Dalarna där man idag har all upphandlad busstrafik. Det är en omfattande verksamhet som Nobina nu inte ens vill vara med och konkurrera om.

Att komma fram till beslutet har säkert inte varit lätt. Dessutom har det säkert kostat Nobina en betydande slant, någon eller några miljoner. Att delta i stora trafikupphandlingar är inte gratis och man kan lugnt räkna med att Nobina la ner väldigt mycket arbete på Dalaupphandlingen innan man backade, några dagar innan upphandlingstiden gick ut.

Men det är inte Nobina som är den stora förloraren i Dalarna. Inte heller Dalatrafik. Förlorare är istället alla de människor som bor, arbetar och betalar skatt i regionen. De kommer alla att få vara med och betala den riktigt dåliga upphandling som Dalatrafik nu genomför.

Häpnadsväckande
Vi har tidigare, både på nyhets– och ledarplats behandlat upphandlingen där Dalatrafik i en häpnadsväckande omfattning har valt att strunta i branschens gemensamma rekommendationer.

Nyckelordet är gemensamma.

Det är alltså inte bussbranschens rekommendationer Dalatrafik har kört över, utan de rekommendationer som hela branschen har enats om genom sina organisationer. Både köparsida och säljarsida. Syftet med dessa är bland annat att öka standardisering  och minska kostnaderna för kollektivtrafiken. Ett uttryck för detta är att minska osäkerheten för operatörerna på ett antal punkter som dessa inte har någon möjlighet att påverka.

Viktigt är att rekommendationerna är konkurrensneutrala – de gynnar inte vissa företag mer än andra. Och de innebär inte ett ensidigt gynnande av den ena parten i upphandlingar.

Det kan exempelvis vara skatter, lönekostnader, drivmedelskostnader mm. Där har branschen enats om index som gör att bussföretagen inte behöver ta extra höjd i anbuden för att gardera sig mot oförutsedda händelser. Men rekommendationerna täcker också in annat som fordon, ändringar i trafiken under avtalsperioden och så vidare.

Ansvarslöst
Varje avsteg från rekommendationerna riskerar att göra kollektivtrafiken dyrare eftersom bussföretagen då måste gardera sig för vad som kan hända under avtalsperioden. I Dalatrafiks upphandling är avstegen från rekommendationerna många och stora.

Nobina har räknat ut att det för dem skulle innebära en ensidig ekonomisk risk på drygt 1,7 miljarder kronor under avtalsperioden. 1,7 miljarder som inte förbättrar kollektivtrafiken ett smack.

Sådana äventyrligheter kan ingen företagsledning ge sig in på. Det kan bara den som ansvarslöst leker med andras pengar.

Det är ett klokt beslut som Nobina har fattat. Signaler som vi har nåtts av tyder också på att flera av de andra stora aktörerna i landet ställer sig kallsinniga till Dalarna. I värsta fall (för skattebetalarna i Dalarna) kommer Dalatrafik bara att få in ett enda anbud.

Det riskerar att stå människorna i Dalarna dyrt. Antingen genom att det (eller de) företag som trots allt väljer att bjuda på trafiken tar höjd för de ekonomiska risker som Dalatrafik utsätter dem för. Eller genom att man går in för lågt och får svårigheter att klara trafiken under hela avtalsperioden. Sådant har hänt förr.

Genant
Dalaupphandlingens undermåliga kvalitet framgår också av de alltmer oöverskådliga frågor och svar som återfinns på upphandlingsinstrumentet Visma. Det finns en stor risk att redan omfattningen och virrvarret där kan leda till överklaganden som i sin tur kan göra att hela upphandlingen underkänns. Det vore onekligen intressant med en rättslig prövning.

Ett underkännande skulle samtidigt innebära att hela proceduren måste göras om – och då har både Dalatrafik (skattebetalarna) och operatörerna slängt en försvarlig bunt miljoner i papperskorgen.

För Dalatrafik och för kollektivtrafikmyndigheten i Dalarna är Nobinas avhopp i Dalarna ett allvarligt underbetyg.

Direkt genant måste det vara för Dalatrafiks vd Claes Annerstedt. Innan han tillträdde sin nuvarande post arbetade han som vd för ett bussföretag och hade förtroendeuppdrag i Bussbranschens Riksförbund, BR. Allt han då lärde sig tycks ha försvunnit in i glömskans dimma.

Direkt genant är det också för Svensk Kollektivtrafik. Inte minst därför att Dalatrafik långt ifrån är ensamt om att mer eller mindre strunta i de rekommendationer som organisationen säger sig stödja.

Kanske vore det dags att Svensk Kollektivtrafik med sin stab av välbetalda konsulter fokuserade lite på de angelägna dagsfrågorna i branschen och förklarade värdet av branschrekommendationerna för sina medlemmar. Men det är klart att det är enklare och roligare att ägna sig åt sysselsättningspolitik i X2AB…

U.M.

Taggat som: , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)