Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Dalarna: Nobina överklagade direkt – Dalatrafik bryter mot EU-regler (uppdaterad version)

Nobina överklagade omedelbart Dalatrafiks direktupphandling. Samtidigt kan bussmagasinet avslöja att upphandlingen strider mot EU:s upphandlingsregler.

Nobina överklagade omedelbart Dalatrafiks direktupphandling. Samtidigt kan bussmagasinet avslöja att upphandlingen strider mot EU:s upphandlingsregler.

Bussoperatören Nobina överklagade omedelbart Dalatrafiks direktupphandling av busstrafiken i Dalarna. På onsdagen beslutade presidiet för Region Dalarna att samverkansbolaget Sambus tillsammans med Keolis från och med den 1 juli får ta över all den busstrafik som idag körs av Nobina. ”Bara vad vi väntat oss”, säger Dalatrafiks vd Claes Annerstedt till Dalarnas Tidningar. Samtidigt kan bussmagasinet avslöja att Dalatrafiks direktupphandling strider mot EU upphandlingsregler. Annerstedt uppger också att det kan ta upp till tre år till trafikstart på ett nytt avtal.

Redan på torsdagseftermiddagen vände sig Nobina till förvaltningsrätten i Falun med en begäran om överprövning av Dalatrafiks direktupphandling. I sin begäran kräver Nobina att förvaltningsrätten omedelbart beslutar att Dalatrafik eller dess dotterbolag inte får fullgöra de avtal som ingicks med Sambus och Keolis innan saken är prövad förvaltningsrätten.

Den 19 december beslutade förvaltningsrätten att den ursprungliga, stora trafikupphandlingen måste göras om. Domen överklagades av Dalatrafik till Kammarrätten i Sundsvall. Där har Dalatrafik återkallat sitt överklagande. I ett internt meddelande inom Dalatrafik förklarar Dalatrafiks vd Claes Annerstedt att ett av skälen till återkallandet är att man bedömer att möjligheterna att vinna i Kammarrätten har försämrats.

– Dalatrafiks agerande synes föranlett av att Dalatrafik vill bestraffa en potentiell anbudsgivare som har synpunkter på hur upphandlingarna utformats och som utövar sina lagstadgade rättigheter. Ett sådant agerande bör inte tolereras eller upprätthållas av domstolarna, skriver Nobinas jurister nu till förvaltningsrätten.

Trotsar domstolen
Till Dalarnas Tidningar säger Claes Annerstedt att han inte är förvånad.

– Det är helt i linje med hur Nobina agerat sedan den 3:e maj i fjol då de meddelade att de inte tänkte lämna något anbud. Vi ser ett tydligt mönster i att de med sina överklagande vill vinna tid och tvinga oss att förlänga avtalet med dem i två år till.

DT har också talat med upphandlingsexpertis som säger att om Nobina än en gång får rätt i förvaltningsrätten kommer Dalatrafik troligen att trotsa domstolen, genomföra upphandlingen i strid med domstolens beslut och ta en mindre ekonomisk stöt.

–  Det enda Dalatrafiks vd Claes Annerstedt skulle riskera vore väl en JO-anmälan och kanske en prickning. Det finns många exempel på kommuner som trotsat domstolsbeslut, säger DT:s bedömare.

Bryter mot EU-förordning
Samtidigt kan bussmagasinet.se avslöja att Dalatrafiks direktupphandling bryter mot EU:s upphandlingsregler.

Ur EU-förordning (EG) nr 1370/2007:

”Vid trafikstörningar eller överhängande risk för sådana störningar får den behöriga myndigheten vidta nödåtgärder. Nödåtgärden ska bestå i en direkttilldelning, en formell överenskommelse om utvidgning av ett avtal om allmän trafik eller ett åläggande att fullgöra viss allmän trafikplikt.

Kollektivtrafikföretaget ska ha rätt att överklaga beslutet om åläggande att fullgöra viss allmän trafikplikt.

En direkttilldelning, en utvidgning av ett avtal om allmän trafik eller ett åläggande om ett sådant avtal som nödåtgärd får inte överstiga två år.”

Dalatrafiks avtal med Sambus löper på två år med ett ensidigt optionsår och med Keolis tills vidare. I sin presentation av avtalet med de båda företagen talar Dalatrafik konsekvent om kostnaderna under tre år, dvs man räknar uppenbarligen med att avtalet med Keolis ska gälla minst tre år samtidigt som man räknar med att utlösa optionen med Sambus.

I båda fallen bryter Dalatrafik mot Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007. Där slås det fast att en direkttilldelning av det slag Dalatrafik har gjort, och där man åberopar en nödsituation, inte får överstiga två år.

Både tillsvidareavtalet med Dalatrafik och optionen med Sambus är med andra ord helt i strid med EU-förordningen.

Bussmagasinet har ställt fyra frågor till Dalatrafik. Dalatrafiks vd Claes Annerstedt svarar.

1. Sambus avtal är på 2+1 år. I pressmeddelandet uppger ni kostnaden för 3-årigt avtal. Innebär det att ni räknar med att utlösa optionen eller finns det någon annan anledning?

CA: Man ska ange kontraktets maximala värde.

2. Varför har ni valt att skriva tillsvidareavtal med Keolis och inte ett tidsbegränsat avtal? Vad innebär det rent praktiskt? Räknar ni med minst tre år även där? Hur lång är uppsägningstiden från operatörens sida och från Dalatrafiks sida?

CA: Uppsägningstiden är 9 månader oavsett vem som säger upp avtalet, men det är kopplat till den nya trafikupphandlingen som vi startar omgående och räknar med kan ta upp till tre år till trafikstart.

3. Dalatrafik avbröt i slutet av januari direktupphandlingen med hänvisning till att de anbud som då kommit in var alltför dyra. Hur stor är prisskillnaden mellan lägsta bud då och priset enligt dagens tilldelningsbeslut?

CA: Drygt 30 Mkr per år.

4. Varför valde ni att fortsätta diskussionerna om direktupphandling med Sambus och Keolis men inte med Nobina eller någon annan anbudsgivare?

CA: Vi valde det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet.

Något svar på varför Dalatrafik valde att skriva ett tillsvidareavtal med Keolis och inte ett tidsbegränsat avtal har vi inte fått.

Däremot bekräftar Claes Annerstedt att man räknar med att det kan ta tre år till trafikstart på ett nytt ”ordinarie” trafikavtal.

Taggat som: , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)