Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Elbussar ger Umeå renare luft

Flygbussen var den första busslinjen i Umeå som elektrifierades. Foto: Ulo Maasing.

Som första stad i Sverige började Umeå i slutet av 2010 testa fullelektriska bussar i stadstrafiken. Något år senare beslutade man, även då som första stad i Sverige, om en storskalig satsning på elbussar. Motiven är att komma till rätta med överskridandena av miljökvalitetsnormerna samt bullerproblem i centrum. Nu presenterar staden siffror som visar att de elbussar man har idag har bidragit till en bättre luft i staden – och man räknar med ytterligare förbättringar när elektrifieringen fortsätter i stor skala.

Som vi nyligen rapporterade genomför Umeå just nu en upphandling av cirka 25 elektriska ledbussar. Dessa ska komplettera de nio elbussar som är i trafik idag i staden.

Mätningar vid Umeås huvudgata, Västra Esplanaden, visar att utvecklingen är det gäller luftkvaliteten går åt rätt håll. 2017 års mätningar visar att årsmedelvärdet för kvävedioxid är det lägsta sedan mätningarna började år 2003 och för sjätte året i rad klaras EU-gränsvärdet och miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet.

Den svenska normen för tim– och dygnsmedelvärde när det gäller kväveoxid klaras däremot fortfarande inte.

Halterna av partiklar är också de lägsta sedan de mätningarna påbörjades.

– I ett framtidsscenario där vi har fler elbussar, där ringleden är klar och Västra Esplanaden är ombyggd med lägre trafikmängd kommer vi sannolikt att klara normen, eftersom vi redan nu visar på årliga förbättringar, säger Andreas Sjögren (S) ordförande för miljö- och hälsoskyddsnämnden i Umeå.

Just att få ner halten av kväveoxid i luften var en av de faktorer som gjorde qtt Umeå tidigt bestämde sig för att satsa på elbussar.

Trafikmätningen visar att trafikmängderna på Västra Esplanaden ligger på ungefär på samma nivå och till och med lägre vissa månader jämfört med mätningar gjorda 2014–2016. Detta trots etableringen av IKEA och Avion och en ökad fordonspark i kommunen.

Vädret var 2017 varmare än normalt under vinterhalvåret. Våren var dock kall och lång, vilket kan ha varit negativt för årsmedelvärdet, som trots det var lägst hittills.

Bussresandet har ökat med 19 % senaste året och 128 % sedan 2005.

Taggat som: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)