Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Frågor från Bergkvarabuss fick Gotland att skjuta på upphandling

Det var frågor från Bergkvarabuss som fick Region Gotland att för andra gången skjuta på upphandlingen av busstrafiken på ön. Foto: Ulo Maasing.

Den uppmärksammade upphandlingen av busstrafiken på Gotland fortsätter att dra ut på tiden. För några veckor sedan förlängdes anbudstiden till den 2 maj. Anledningen uppges av Region Gotland vara att svar på frågor från Bergkvarabuss drog ut på tiden. Regionen har för bussmagasinet.se avslöjat vilka aktörer som står bakom samtliga frågor till regionen i samband med upphandlingen. Samtidigt fortsätter de rättsliga turerna mellan Gotlandsbuss och Region Gotland.

Mycket tyder nu på att endast ett bussföretag är kvar som tänkbar anbudsgivare i den omdebatterade upphandlingen av busstrafiken på Gotland, nämligen Bergkvarabuss. Region Gotland har för bussmagasinet.se avslöjat vilka aktörer som aktivt har ställt frågor om upphandlingen och upphandlingsunderlaget. Visserligen kan fler bussföretag lägga anbud, men med tanke på att endast två företag har varit aktiva när det gäller att ställa frågor till regionen är det knappast troligt att det förhåller sig så.

Vid upphandlingar finns det möjlighet för tänkbara leverantörer att ställa frågor kring sådant man anser är oklart eller behöver kompletteras i upphandlingsunderlaget. För att säkra att alla tänkbara anbudsgivare har tillgång till samma information från upphandlaren ska de ha tillgång till alla frågor och svar. Ingen tänkbar leverantör ska veta mer än andra om förutsättningarna för upphandlingen.

Normalt är frågorna och svaren tillgängliga för alla, medan det är sekretessbelagt vem eller vilka som har ställt frågorna. Anledningen är att det annars under pågående upphandling går att bilda sig en uppfattning om vilka företag som deltar och hur konkurrenssituationen ser ut. Men Region Gotland har valt att avslöja både frågeställarna och vilka frågor de vill ha klarhet i, trots att en vecka återstår innan anbuden ska vara inlämnade.

I Region Gotlands trafikupphandling, som omfattar cirka 70 bussar för både allmän och särskild kollektivtrafik (skolskjutsar), har frågorna från tänkbara leverantörer varit ovanligt många, i synnerhet med tanke på att det är en upphandling av begränsad storlek. Fram till idag närmare 50. Men det är bara två företag som har ställt frågor, Gotlandsbuss och Bergkvarabuss.

De båda företagen kör idag all upphandlad busstrafik på Gotland. Gotlandsbuss kör den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga linjetrafiken, både i Visby och på landsbygden. Bergkvarabuss kör den särskilda kollektivtrafiken, det vill säga skolskjutsarna.

I slutet av mars beslutade sig Gotlandsbuss för att hoppa av upphandlingen. Sedan dess är det endast Bergkvarabuss som har varit aktivt med att ställa frågor om upphandlingen till Region Gotland. De senaste 15 frågorna i upphandlingen har alla ställts av Bergkvarabuss. Det kan knappast tolkas på något annat sätt än att företaget avser att lägga anbud.

Innan Gotlandsbuss bestämde sig för att hoppa av upphandlingen ställde man tio frågor till regionen, Bergkvarabuss lika många. För övriga frågor som ställdes innan dess står en av regionens tjänstemän som frågeställare.

Ursprungligen gick tiden för att lämna anbud ut den 15 april. Men när bussmagasinet den 16 april bad om information om hur många anbud som hade kommit uppgav regionen att man hade förlängt anbudstiden till midnatt, natten mellan 2 och 3 maj.

Anledningen till att anbudstiden har förlängts är frågor från Bergkvarabuss och att företaget anser att regionen har svarat sent på frågorna.

– Det har kommit in synpunkter om att information, svar på ställd fråga, kommit sent och det är den enda anledningen till att anbudstiden flyttats fram till 20190502 uppger upphandlaren Birgitta Lidman i ett mail till bussmagasinet.se.

De frågor som Bergkvarabuss senast har ställt till regionen kom in den 15 respektive 18 april och gällde dels en fastighet som är tänkt att användas som bussdepå, dels om antalet betalande resenärer i trafiken 2018. Det senaste svaret från Region Gotland lämnades den 18 april.

Gotlandsbuss har vänt sig till Förvaltningsrätten i Stockholm för att stoppa upphandlingen. Foto: Ulo Maasing.

Det är knappast någon avancerad gissning att tro att upphandlingen på Gotland kommer att kompliceras ytterligare av regionens mycket ovanliga beslut att lämna ut namnen på åtminstone två av de företag som deltar – troligen de enda två och numera det enda.

Som vi tidigare har rapporterat har Gotlandsbuss tidigare hos förvaltningsrätten i Stockholm begärt att hela upphandlingen görs om och att domstolen interimistiskt förbjuder regionen att teckna avtal med något företag i upphandlingen. Domstolen har nu fått in regionens yttrande och den här veckan ska Gotlandsbuss komma med sitt svar på detta.

Under tiden tickar klockan. Det nya trafikavtalet på Gotland ska träda i kraft sommaren 2020 och gälla i endast tre år.

Taggat som: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)