Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Covidknapp och turistbussförare hjälpmedel mot trängsel

En särskild covidknapp ombord på bussarna ska hjälpa SL att minska trängseln. Foto: Ulo Maasing.

När kollektivtrafiken i landet på måndag byter tidtabell utökas kollektivtrafiken runt om i landet. Samtidigt genomför de regionala kollektivtrafikmyndigheterna en rad åtgärder för att motverka trängsel på bussar och tåg, inte minst i samband med att gymnasieskolorna börjar. Som grund har de den vägledning som Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram och som presenterades på torsdagen. Vägledningen kan laddas ner här.

Storstockholms Lokaltrafik, SL, kommer således att låta bussförarna använda sig av en ”Covidknapp” som föraren kan använda vid trängsel. Knappen är egentligen den knapp som föraren trycker på när en resenär vägrar betala, en funktion som ju är onödig när framdörrarna hålls stängda och den främre delen av bussen är avstängd för passagerare. Förarna instrueras att vid trängsel stänga dörrarna, skylta fullsatt och genom knappen begära förstärkning från trafikledningen som relativt snabbt kan skicka ut ytterligare bussar på linjen.

Trafikutövarna i SL-trafiken har också rekryterat och utbildat bussförare från turistbranschen för att förstärka personalläget. På frågan varför SL inte tar in turistbussar som förstärkning svarar SL:

”Det finns flera anledningar: Turistbussar är olämpliga i allmän kollektivtrafik där det finns tillgänglighetskrav som turistbussar inte lever upp till. Turistbussar är inte byggda för att gå i stadstrafik på samma sätt som en SL-buss som är smidigare. Exempelvis begränsar höjden på en turistbuss framkomligheten. På- och avstigning i en turistbuss sker också långsammare vilket i högtrafik – där de i såna fall skulle behövas – riskerar att korka igen gatorna för övriga bussar och biltrafik. Dock har SL:s bussentreprenörer rekryterat och utbildat bussförare från turistbranschen som vid behov kan ersätta om ordinarie förare är frånvarande.”

Annat som SL gör är bland annat:

Förstärkningar i trafiken till linjer/tider där man har erfarenhet från våren att man kan förvänta sig trängsel;

Bevakning och förstärkning för några linjer som hade hög belastning under våren. Dit hör linjerna 4, 172, 179, 524, 541, 676, 754 och 807;

Depåerna förstärks med förfogandevagnar som kan sättas in med kort varsel;

Kundvärdar sätts in på större hållplatser/bytespunkter/stationer för att informera om exempelvis placering på plattform eller när nästa avgång sker för att undvika trängsel;

Biljettkontroller för att förhindra fuskåkande som till del består av resande som bidrar till trängsel och som inte skulle ha skett om inte det uppfattats att det är möjligt att åka ”gratis”;

Regelbundna sammanställningar och rapporter om trängsel i systemet genom insamling och bearbetning av data från olika källor i trafiken, både automatiskt insamlade data och personliga observationer.

I likhet med andra regionala kollektivtrafikmyndigheter manar SL också resenärer att avstå från att resa om man exempelvis kan arbeta hemifrån eller ta sig fram på annat sätt. Och om man absolut måste resa undvika rusningstid.

I Örebro kommun sker en del av gymnasieutbildningen på distans. Foto: Länstrafiken Örebro.

Västerbotten och Örebro
Liknande uppmaningar kommer bland annat från Länstrafiken i Västerbotten.

– Vi vet att det blir färre resenärer än ett normalt år, men vi vet inte hur många som åker kollektivt nästa vecka och med det vet vi inte när och på vilka sträckor trängsel kan uppstå. Vi kommer därför följa trafiken väldigt noggrant under de kommande veckorna och försöka sätta in extra resurser där behoven är störst och där vi har möjlighet, säger Harriet Söder, vd Länstrafiken i Västerbotten.

Länstrafiken Örebro uppger att man har en viss möjlighet att förstärka trafiken med extra bussar på de mest kritiska avgångarna. I Örebro kommun kommer en del av utbildningen för de äldsta gymnasieeleverna att ske på distans, likaså vuxenutbildningen runt om i länet.

– Under våren hade vi, för det mesta, en acceptabel situation när det gäller trängsel på bussarna. Men när gymnasierna och universiteten minskar distansundervisningen kommer vi säkerligen att få fler som vill åka buss. Om vi inte vidtar åtgärder riskerar vi då att hamna i ett läge där vi får svårt att ge plats åt alla som vill resa med kollektivtrafiken, säger Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef inom Region Örebro län.

Dalatrafik analyserar påstigandestatistik för alla linjer och turer för att identifiera sträckor med trängsel. Foto: Dalatrafik.

Dalatrafik och Västtrafik
Tillsammans med sina entreprenörer Keolis och Sambus genomför nu Dalatrafik en inventering av fordon och förare. Påstigandestatistik för alla linjer och turer analyseras för att identifiera sträckor med trängsel. Extra bussar sätts in på turer där behovet är som störst – i den mån det finns fordon och förare att tillgå. Dalatrafik har även kontinuerliga avstämningsmöten med alla kommuner i Dalarna.

– Vi kommer att följa upp resandet kontinuerligt så att vi kan sätta in resurserna där det behövs, men vi har inte oändlig tillgång till bussar och förare och behöver allmänhetens hjälp, säger Tony Sjödin, förvaltningschef Kollektivtrafikförvaltningen/Dalatrafik.

Västtrafik uppger att man kommer att köra all tillgänglig trafik och förstärka sträckor där trängsel uppstår. Dessutom kommer cirka 70 värdar att vara ute i trafiken i för att hjälpa resenärer rätt och påminna om att hålla avstånd.

– Trots att vi har ett minskat resande kommer trängsel att uppstå på vissa linjer de närmsta veckorna. Vi gör allt vi kan för att motverka det men det krävs stöd från övriga samhället såsom Folkhälsomyndigheten, kommuner, skolor och arbetsgivare för att vi ska kunna hålla resandet på en tillräckligt låg nivå, säger Västtrafiks vd Lars Backström.

Taggat som: , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)