Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Bred kritik mot tänkt paketresestöd

En svensk turistbuss vid Alexanderplatz i Berlin innan covid-19-pandemin. Foto: Ulo Maasing.

Det utkast till ett stöd för paketresearrangörer som regeringen nyligen presenterade i början av december får bred kritik från resebranschen. Det framgår nu när remissvaren har kommit in till regeringen. I likhet med Sveriges Bussföretag (klicka här) pekar en rad remissinstanser på att det finns en stor risk att stödet, som det är utformat, riskerar att snedvrida konkurrensen och i praktiken straffa paketresearrangörer som har ansträngt sig för att göra rätt för sig.

I sitt remissvar skriver Sveriges Bussföretag att många företag exempelvis har ” lån till betydligt sämre villkor än de som erbjuds i de föreslagna statliga lånen. Det är alltså endast företag som bryter mot gällande regelverk om återbetalningstid som har möjlighet att låna pengar till återbetalningar enligt förordningen”. Istället vill bussföretagen att företag som har löst sina återbetalningar ska kunna söka lånen, om de exempelvis kan visa på att underleverantörer inte återbetalat. Pengarna kan då användas till att exempelvis lösa lån med sämre villkor.

Sveriges Bussföretag är också kritiskt när det gäller att ansökningstiden för de föreslagna lånen ska pågå till den 31 mars nästa år. Först därefter kommer alla ansökningar att hanteras samtidigt.

”Det håller inte. Att efter nio månader föreslå att företagen skall vänta minst fyra månader till på att erhålla lån, är inte acceptabelt”, skriver organisationen.

Besöksnäringens organisation Visita välkomnar möjligheten för paketresearrangörer att få lån i samband med avbeställda och inställda resor på grund av covid-19. Men precis som Sveriges Bussföretag vill Visita att utbetalningen av lånen måste ske tidigare än i förslaget.

”Behovet av stöd är direkt akut hos många företag. Utbetalning avseende lån för paketresor som redan har avbeställts, i vissa fall så tidigt som under våren 2020 bör kunna påbörjas i princip omgående”, skriver Visita. Organisationen kritiserar också förslaget skrivning om att lån endast får beviljas i mån av tillgång på medel. Det gör det enligt Visita omöjligt att bedöma om hur stora lånen kan bli, om de ens beviljas.

Även Svenska Turistbussföretagen kritiserar att lån bara kommer att ges i mån av tillgängliga mede, dessutom hade man hellre sett en lösning med bidrag istället för ett lån som kommer att belasta den framtida verksamheten under ett antal år. ”Det är möjligt att det i ett sådant perspektiv blir enklare och mer lönsamt för många turistbussföretag att avveckla sig genom konkurs och starta om en ny verksamhet i nytt bolag”, skriver Turistbussföretagen.

I likhet med andra remissinstanser anser organisationen också att det är illa att lånen kommer att kunna betalas ut först under senvåren 2021 och att företag som ansträngt sig att uppfylla paketreselagens krav på återbetalning inte kan utnyttja lånet, utan endast de företag som inte har fullgjort sin återbetalningsskyldighet.

Svenska Resebyråföreningen (SRF) sammanfattar sin syn på regeringens utkast till stödåtgärder som ”för lite och för sent”.

Även SRF vill ha klarhet i hur mycket medel som regeringen vill satsa på lånen. ”Om de medel som tillskjutits inte räcker till samtliga beviljade ansökningar kommer samtliga beviljade lån att minskas proportionerligt”, konstaterar organisationen.

SRF är också mycket kritiskt till att inkomna låneansökningar kommer att prövas först efter ansökningstidens slut den 31 mars nästa år och skriver ”att efter nio månader presentera ett förslag där företagen ska vänta ytterligare fyra månader innan de får svar på om de beviljas lån och, om tillskjutna medel inte förslår, eventuellt endast erhålla en del av vad de har behov av, är inte acceptabelt”.

Även SRF varnar för att lånen kan snedvrida konkurrensen och pekar på att många företag har ansträngt sig mycket för att lösa återbetalningar och följa paketreselagen. Många företag har t ex lånat på annat håll, ägare till små och medelstora företag har lånat in pengar eller så har företagen tömt kassan. ”Det skulle sända märkliga signaler till företag i resebranschen om företag som gjort vad de kunnat för att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter är diskvalificerade från att söka de förmånliga lån som förordningen medger, samtidigt som de företag som underlåtit att följa lagen kan beviljas lån”, skriver SRF.

Flera företag har också lämnat remissvar. Ett av dessa är Rolfs Flyg & Buss som också konstaterar att regeringens utkast till förslag ”skapar en snedvriden konkurrens mellan de arrangörer som har betalt sina kunder och de som inte har det”.

Släng förslaget i sin helhet, skriver Rolfs Flyg & Buss. Foto: Ulo Maasing.

”Släng förslaget om researrangörslån i sin helhet, byt ut resegarantin mot en premie och tillåt permitteringar på 80% för extremt utsatta företag över alla branscher”, skriver Emanuel Karlsson, vd för Rolfs Flyg & Buss samt Solresor.

”Att ge researrangörslån enbart till bolag som brutit lagen är att stödja brottslig verksamhet och samtidigt missgynna bolag som följt lagen vilket bland annat snedvrider en sund konkurrens och i förlängning slår ut livskraftiga bolag som klarat återbetalningar och ersätter dem med bolag som inte varit livskraftiga. Skulle man genomföra förslaget kommer staten att ha gynnat brottslig verksamhet och i stor omfattning bidragit till att snedvrida konkurrensen till fördel för bolag som valt att inte följa gällande lagstiftning. Helt Orimligt”, skriver STS Alpresor.

Även Ving lyfter fram att förslaget snedvrider konkurrensen till fördel för oseriösa aktörer, men också att det missgynnar nystartade företag med mera.

”Det är mycket angeläget att resebranschen får ett riktat stöd för att mildra konsekvenserna av pandemin, likt de stöd vi sett i våra grannländer. Som SRF många gånger har påtalat riskerar stora delar av den svenska resebranschen att gå under utan kraftfulla åtgärder. Förslaget till förordning om statligt lån till arrangörer av paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 är dock inte det stöd branschen behöver. Vi avstyrker förslaget i sin helhet”, skriver Ving.

Taggat som: , , , , , , , ,

Categorised in: Nyheter, Turism

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)