Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Terrorhotet: Förslag om starkare skydd i kollektivtrafiken

Det försämrade säkerhetsläget i Sverige och den ökade hotbilden är bakgrunden till den utredning om skydd i järnvägs- och kollektivtrafik som Transportstyrelsen och Trafikverket presenterade på onsdagen. Foto: Ulo Maasing.

Transportstyrelsen och Trafikverket presenterade på onsdagen sin utredning om förstärkt skydd för järnvägs- och kollektivtrafiken. De båda myndigheterna föreslår bland annat en ny lag om järnvägs- och kollektivtrafikskydd, likaså ett nationellt program för ett sådant skydd. Även andra åtgärder föreslås. Sveriges Bussföretag välkomnar mycket i utredningens förslag men är starkt kritisk till att externa aktörer kan drabbas av ökade kostnader när de föreslagna åtgärderna ska genomföras. ”Orimligt. Samhället måste ta ansvaret för finansieringen”, säger Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund.

Bakgrunden tillutredningen och dess förslag är att terrorhotnivån i Sverige höjdes i augusti förra året. Trafikverket och Transportstyrelsen fick då i uppdrag av regeringen att utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet.

Myndigheterna konstaterar att det handlar om system som i hög grad är öppna och där det rör sig många människor. Det gör systemen känsliga för attacker och attentat av olika slag.

– Vår uppfattning är att det behövs bindande regler för att stärka skyddet. Det räcker inte med frivilliga eller stödjande åtgärder för att lösa de utmaningar som finns i dag, säger Björn Frid, uppdragsledare Trafikverket.

Ny lag
Därför föreslår de båda myndigheterna en ny lag om järnvägs- och kollektivtrafikskydd.

– Det krävs mer systematik för att säkerställa att järnvägs- och kollektivtrafiken är fortsatt trygg för resenärerna. En ny lag om järnvägs- och kollektivtrafikskydd kommer att tydliggöra för aktörerna vad som förväntas av dem, säger Michael Stridsberg, uppdragsledare, Transportstyrelsen.

Förutom en ny lag föreslår utredningen flera andra åtgärder. En sådan är ett nationellt program för järnvägs- och kollektivtrafikskydd som ska göra ansvaret tydligt.

Två andra förslag finns också. Det ena handlar om kontaktvägar för allmänheten som vill uppmärksamma avvikelser eller avvikande beteenden.

I exempelvis Londons kollektivtrafik uppmanas resenärerna regelbundet att uppmärksamma och rapportera sådana företeelser: ”If you see something, say something” (Om du ser något, säg något) uppmanas resenärerna och får kontaktuppgifter till transportpolisen alternativt att säga till trafikpersonalen. Sedan tar de hand om ärendet: ”See, say, sorted” (Se, säg, fixat).

Det andra förslaget handlar om att vissa bestämmelser i ordningslagen behöver ses över.

– Konsekvenserna om skyddet brister kan bli mycket allvarliga, vilket vi sett exempel på i andra länder, skriver de båda myndigheterna.

Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag: Kostnaderna ska täckas av samhället, inte av enskilda aktörer. Foto: Ulo Maasing.

Kritik från bussföretagen
Men ett ökat skydd medför också ökade kostnader.

– Även om vissa aktörer redan i dag bedriver ett skyddsarbete kan åtgärderna komma att innebära ökade kostnader och administrativa bördor. Utgångspunkten är att respektive aktör bär kostnaden för att analysera den egna verksamhetens sårbarheter och ha rutiner för att hantera dessa. För upphandlad trafik skulle det innebära att aktörer vid en upphandling kommer att ta höjd i sina anbud för de kostnader det innebär att uppfylla lagens krav, skriver utredningen.

Sveriges Bussföretag välkomnar det mesta i utredningen men är starkt kritiskt till dess resonemang  när det gäller kostnaderna.

– Vi anser inte att detta är rimligt. Bussbranschen kännetecknas av små marginaler och vidkänns fortfarande av effekterna efter pandemin. Ska samhället stärka skyddet i kollektivtrafiken är det en insats som  samhället också får ikläda sig finansieringsansvaret för. Det är inte rimligt att kostnaden för dessa åtgärder vältras över på företagen, säger Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges Bussföretag.

Klicka här för att ladda ner utredningen.

Taggat som: , , , ,

1 kommentar »

  1. Undrar när Sverige till slut initierar en renodlad transportpolis i likhet med tex den brittiska?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)