Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘BR’

Ledare: Föräktenskaplig fnurra. Vad tycker branschen efter årsskiftet?

När den så kallade fossilfriutredningen nyligen la fram sina förslag kom reaktionerna snabbt och blandat. Frågan är vad bussbranschens nya organisation Sveriges Bussföretag kommer att tycka när man ska ge sina synpunkter på utredningen. Idag verkar schizofreni (eller handlar det bara om en föräktenskaplig fnurra?) prägla de två parter som vid årsskiftet ingår äktenskap – Bussarbetsgivarna i TransportGruppen och Bussbranschens Riksförbund (BR). Medan BR applåderar utredningen sågas den av TransportGruppen. Vad tycker branschen efter årsskiftet?

Klart med vassare krav på trygghet och säkerhet i kollektivtrafiken

Organisationerna i kollektivtrafikbranschen har nu spikat ett gemensamt program när det gäller trygghet och säkerhet i kollektivtrafiken. I anslutning till programmet har man också enats om vilka krav när det gäller det här området som ska ställas vid trafikupphandlingar. Där ställer man krav på trafikföretagen att bland annat ha en plan för krishantering, drog- och alkoholpolicy samt att man systematiskt dokumenterar och rapporterar händelser, olyckor och tillbud.

Statlig utredning: Elektrifiering av busstrafiken snabbt lönsam

Den så kallade fossilfriutredningen, alltså utredningen om en fossilfri fordonstrafik, överlämnade på måndagen sitt betänkande ”Fossilfrihet på väg” till energiminister Anna-Karin Hatt (C). Utredningen innehåller en rad förslag för att utveckla busstrafiken och menar bland annat att en elektrifiering av busstrafiken bör kunna vara lönsam inom något år. I likhet med BR (Bussbranschens Riksförbund) föreslår utredningen också införandet av en miljöbusspremie. Medan BR applåderar utredningen sågas den rejält av TransportGruppen som BR ska fusioneras med vid årsskiftet.

BR-chefen: ”Ensidig politisk debatt om spårtrafik”

”Den politiska debatten handlar ensidigt om en utbyggnad av spårtrafiken – spårvagn, lokalbanor eller tunnelbana. Trots att huvuddelen av kollektivtrafikresorna idag sker med buss förbises den potential bussen har för att snabbt lösa dagens akuta trafikproblem i våra storstäder.” Det skriver Göran Forssén, vd på Bussbranschens Riksförbund (BR) i en debattartikel i tidningen Miljö&Utveckling på måndagen.

Ledare: Genidrag på Östermalm

I februari får den svenska bussbranschen tillbaka sin egen duracellkanin. Då tillträder Anna Grönlund posten som branschchef i nybildade Sveriges Bussföretag, alltså det sammanslagna Bussbranschens Riksförbund (BR) och Bussarbetsgivarna i Transportgruppen (BuA).

Anna Grönlund tillbaka till bussbranschen

Efter ett år på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting återvänder BR:s tidigare förbundsdirektör Anna Grönlund till bussbranschen. I februari tillträder hon som branschchef i det nybildade bransch- och arbetsgivareförbundet Sveriges Bussföretag som startar sin verksamhet den 1 januari 2014. Under vd Peter Jeppsson blir hon där ansvarig för branschfrågorna.

Snabbare BRT i Karlstad

Den planerade satsningen på BRT (Bus Rapid Transit, dvs superbussar) kan komma att tidigareläggas två eller tre år. För att skynda på utvecklingen kommer en delsträcka av den planerade BRT-satsningen i Karlstad att komma igång 2015 eller 2016. Det framkom vid en konferens om BRT i Göteborg nyligen.

BR går till EU-kommissionen om drivmedel

Bussbranschens Riksförbund, BR, har vänt sig till EU-kommissionen för att få ändring på ett svenskt regeringsförslag. BR menar att regeringen i ett lagförslag missgynnar så kallade HVO-oljor jämfört med andra förnybara drivmedel.

Ingen marknadsöppning så länge kommersiell trafik ses som hot

Så länge regionala kollektivtrafikmyndigheter, politiker och tjänstemän ser kommersiell busstrafik som ett hot kommer inte marknaden att öppnas, skriver BR:s vd Göran Forssén i den här artikeln. Där frågar han om talet om ökad kollektivtrafik endast är ett spel för gallerierna inför valåret 2014.

Klart för ny organisation för bussbranschen

Det är nu klart att en ny branschorganisation för den svenska bussbranschen bildas från årsskiftet. Vid sin förbundsstämma på onsdagsförmiddagen beslutade Bussbranschens Riksförbunds (BR) förbundsstämma att säga ja till bildandet av Sveriges Bussföretag.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)