Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘BR’

BR-chefen: “Ensidig politisk debatt om spårtrafik”

“Den politiska debatten handlar ensidigt om en utbyggnad av spårtrafiken – spårvagn, lokalbanor eller tunnelbana. Trots att huvuddelen av kollektivtrafikresorna idag sker med buss förbises den potential bussen har för att snabbt lösa dagens akuta trafikproblem i våra storstäder.” Det skriver Göran Forssén, vd på Bussbranschens Riksförbund (BR) i en debattartikel i tidningen Miljö&Utveckling på måndagen.

Ledare: Genidrag på Östermalm

I februari får den svenska bussbranschen tillbaka sin egen duracellkanin. Då tillträder Anna Grönlund posten som branschchef i nybildade Sveriges Bussföretag, alltså det sammanslagna Bussbranschens Riksförbund (BR) och Bussarbetsgivarna i Transportgruppen (BuA).

Anna Grönlund tillbaka till bussbranschen

Efter ett år på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting återvänder BR:s tidigare förbundsdirektör Anna Grönlund till bussbranschen. I februari tillträder hon som branschchef i det nybildade bransch- och arbetsgivareförbundet Sveriges Bussföretag som startar sin verksamhet den 1 januari 2014. Under vd Peter Jeppsson blir hon där ansvarig för branschfrågorna.

Snabbare BRT i Karlstad

Den planerade satsningen på BRT (Bus Rapid Transit, dvs superbussar) kan komma att tidigareläggas två eller tre år. För att skynda på utvecklingen kommer en delsträcka av den planerade BRT-satsningen i Karlstad att komma igång 2015 eller 2016. Det framkom vid en konferens om BRT i Göteborg nyligen.

BR går till EU-kommissionen om drivmedel

Bussbranschens Riksförbund, BR, har vänt sig till EU-kommissionen för att få ändring på ett svenskt regeringsförslag. BR menar att regeringen i ett lagförslag missgynnar så kallade HVO-oljor jämfört med andra förnybara drivmedel.

Ingen marknadsöppning så länge kommersiell trafik ses som hot

Så länge regionala kollektivtrafikmyndigheter, politiker och tjänstemän ser kommersiell busstrafik som ett hot kommer inte marknaden att öppnas, skriver BR:s vd Göran Forssén i den här artikeln. Där frågar han om talet om ökad kollektivtrafik endast är ett spel för gallerierna inför valåret 2014.

Klart för ny organisation för bussbranschen

Det är nu klart att en ny branschorganisation för den svenska bussbranschen bildas från årsskiftet. Vid sin förbundsstämma på onsdagsförmiddagen beslutade Bussbranschens Riksförbunds (BR) förbundsstämma att säga ja till bildandet av Sveriges Bussföretag.

Ledare: Tiden går för Dalatrafik

Den 18 juni bestämde sig Dalatrafik: Det blir Sambus och Arriva (utklätt till Sambus) som från den 1 juli nästa år ska köra all busstrafik i Dalarna. Idag körs trafiken av Nobina. Sedan dess har bråket om upphandlingen varit i full gång. Nu hotar ett allt mer stressat Dalatrafik med en direktupphandling av busstrafiken i länet. Men det är inte bara för Dalatrafik att klampa på och direktupphandla – så enkelt är inte regelverket…

100 för bussar klubbat av regeringen

Regeringen beslutade på torsdagen att höja hastighetsgränsen för bussar från nuvarande 90 km/tim som högsta tillåtna hastighet till 100 km/tim. Den nya hastighetsgränsen gäller från och med den 1 mars nästa år.

Samgåendet i bussbranschen rycker närmare

Samgåendet mellan Bussarbetsgivarna och Bussbranschens Riksförbund (BR) ryckte på tisdagen ytterligare ett steg närmare. Vid en extra stämma gav då Bussarbetsgivarnas medlemmar sitt enhälliga stöd för att de båda organisationern går samman och bildar Sveriges Bussföretag.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)