Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘EU-kommissionen’

EU-kommissionen undersöker kör- och vilotider, arbetstider och kontroller

EU-kommissionen genomför nu en bred undersökning för att utvärdera det europeiska regelverket när det gäller kör- och vilotider, arbetstider och kontroller för yrkestrafik på väg. Undersökningen görs efter påtryckningar från den samlade buss- och åkerinäringen inom EU.

EU-kommissionen inleder förundersökning om tyska minimilöner

EU-kommissionen reagerar nu på de hårt kritiserade reglerna om minimilöner för utländska buss- och lastbilsförare som kör genom Tyskland. Kommissionen menar att Tyskland bryter mot EU-reglerna genom att tillämpa sina egna regler för minimilöner även på alla transportföretag som kör in i eller genom Tyskland, även utländska. Kravet kompletteras med en byråkratisk anmälningsplikt för utländska företag.

Framgång för branschens lobbyarbete: HVO skattebefrias när regeringen kovänder

Den samlade kollektivtrafikbranschens hårda lobbyarbete när det gäller kvotplikt på biodrivmedel har nu lyckats. Regeringen backar nu helt när det gäller HVO, ett slags förnybar diesel, och vill skattebefria all HVO efter att tidigare envist velat lägga vad som i praktiken hade varit en straffskatt på HVO. Regeringens kovändning kommer efter massiva protester från kollektivtrafikbranschen som har fört frågan ända upp till EU-kommissionen och fått denna med sig.

Regeringen tvingas skjuta upp skattechock på miljöbränsle (uppdaterad)

Regeringen har beslutat att skjuta upp införandet av så kallad kvotplikt för biodrivmedel. En samlad kollektivtrafikbransch har protesterat hårt mot regeringens planer. Meningen var att systemet, som skulle innebära en skattechock för biodrivmedel som blandas in i diesel respektive bensin, skulle införas den 1 maj. Men EU-kommissionen har hittills inte godkänt kvotplikten och de skattehöjningar som den skulle innebära.

Svensk kollektivtrafik: “Regeringen diskriminerar HVO”

Svensk Kollektivtrafik har vänt sig till EU-kommissionen och överklagat vad man hävdar är en diskriminering från den svenska regeringen av HVO, dvs hydrerad vegetabilisk, i kvotpliktslagen. En sådan ensidig diskriminering av en typ av drivmedel bryter mot EU:s regler om den inre marknaden, hävdar Svensk Kollektivtrafik.

BR går till EU-kommissionen om drivmedel

Bussbranschens Riksförbund, BR, har vänt sig till EU-kommissionen för att få ändring på ett svenskt regeringsförslag. BR menar att regeringen i ett lagförslag missgynnar så kallade HVO-oljor jämfört med andra förnybara drivmedel.

EU-kommissionen drar Arrivas ägare inför Europadomstolen

EU-kommissionen beslöt på onsdagen att stämma Tyskland inför Europadomstolen. Kommissionen anser att den tyska staten bryter mot EU:s regler när det gäller transparans inom järnvägssektorn. Men kommissionens agerande kan få betydelse även på den svenska bussmarknaden, främst när det gäller Arriva som ägs av de tyska statsbanorna, Deutsche Bahn.

EU-kampanj om passagerarrättigheter

EU:s transportkommissionär Siim Kallas lanserar den här veckan en kampanj om passagerarrättigheter. För första gången någonsin under den stora semestersäsongen skyddas resenärer inom EU av de nya EU-reglerna om passagerarrättigheter, oavsett vilket transportmedel de använder: buss, fartyg, tåg eller flyg. Kampanjen ska ses mot bakgrund av att två tredjedelar av resenärerna är okunniga om sina rättigheter enligt undersökningar som EU-kommissionen har låtit göra.

© 2019 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)