Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘marknad’

Kollektivtrafiken kan tappa var femte resenär

Kollektivtrafiken i storstäderna kan efter pandemin förlora en av fem resenärer, jämfört med innan pandemin. En del av de nya resvanor som svenskarna skaffat sig under pandemin kan bli kvar även i framtiden. Kollektivtrafikens marknadsandel i storstadsområdena kan dyka från 43 till 35 procent för arbetsresor och från 40 till 32 procent för resor som gäller privata ärenden. Det konstaterar konsultföretaget WSP i sin stora mobilitetsstudie som bygger på intervjuer med 1800 svenskar i storstadslänen. Höjd trängselskatt och höjda parkeringsavgifter, samt att pengar från trängselskatten ska kunna användas för kollektivtrafik är åtgärder som WSP föreslår.

Sverige elbussfemma i Europa – BYD och Solaris störst på marknaden

Sverige blev 2020 femte största land i Västeuropa inklusive Polen när det gäller nyregistrerade elbussar, tätt efter Norge. I Nederländerna rullade flest nya elbussar ut i trafik under fjolåret. BYD och Solaris var klart störst på den västeuropeiska marknaden för elbussar förra året med Volvo på tredje plats. Det visar den årliga analysen av nyregistrerade bussar med alternativ drivlina som har tagits fram av holländska Chatrou CME Solutions.

Mer cykel och bil, mindre kollektivtrafik efter pandemin

När covid-19-pandemin väl är över kommer människors sätt att resa att ha ändrats.Fler än tidigare kommer att välja bilen och cykeln, färre reser kollektivt. Det visar resultat av en undersökning i elva europeiska länder som den europeiska konsumentorganisationen BEUC har gjort och där man har intervjuat 11 300 personer om hur de tror att deras resande påverkas av pandemin.

Västtrafik: Färre tror på ökat kollektivresande

Fler västsvenskar än tidigare tror att de kommer att cykla, gå och åka bil mer än idag, medan färre tror att de kommer att öka sitt resande med kollektivtrafiken. Det visar Västtrafiks årliga undersökning bland 4 000 västsvenskar om hur de ser på sitt resande idag och framöver.

Mångmiljardsmäll hotar kollektivtrafiken – men motmedel finns

Många resenärer kommer att minska sitt resande med kollektivtrafiken även när covid-19-pandemin är över. En del överger helt bussar och tåg, många andra kommer att resa mer sällan . Men det behöver inte innebära en ekonomisk katastrof för branschen. Det går att möta utvecklingen med en rad åtgärder. En ökad spridning av arbets- och skoltider i samhället är en effektiv metod för att kapa de kostsamma trafiktopparna och att arbeta med prissättningen i kollektivtrafiken kan bidra till att en del av det hotande inkomsttappet tas igen. Det framgick av ett webinarium som det norsk-svenska analys- och konsultföretaget Urbanet Analys arrangerade innan helgen. Där varnade också Urbanets vd Bård Norheim för nerskärningar av trafiken: ”Ett minskat utbud för att spara kan starta en negativ spiral”, sa han.

Covid-19: Risk att kollektivtrafiken blir långsiktig förlorare

Kollektivtrafiken riskerar att väljas bort efter covid-19-pandemin. Fler arbetar hemma och nya resvanor etableras. Det visar en ny undersökning som Transdev har gjort i samarbete med opinionsmätningsföretaget Yougov för att kartlägga coronavirusets påverkan på våra arbets- och resvanor. På sikt riskerar kollektivtrafiken att gå miste om 6,5 procent av sina vanliga resenärer.

Sålde bilen när de upptäckte bussen

Två av nitton deltagare i projektet Bussmiljönärerna i Lidköping och Götene har sålt sina bilar efter under tre månader ha provat att åka buss till jobbet. Nästan alla deltagare uppger att de är positiva till att resa med kollektivtrafiken och tre fjärdedelar säger att de kommer att fortsätta att ta bussen till och från arbetet.

Karlstadsborna nöjdast i svensk kollektivtrafik

Karlstad och Karlstadsbuss har Sveriges mest nöjda resenärer i kollektivtrafiken. Samtidigt är svenskarna allt mer nöjda med kollektivtrafiken och de som reser med denna är mer trogna kunder än förra året. Det visar resultaten från Svensk Kollektivtrafiks stora, årliga intervjuundersökning Kollektivtrafikbarometern. Hela 89 procent av kunderna i Karlstad är nöjda eller mycket nöjda med sin senaste resa, en toppsiffra för femte året i rad.När det gäller allmänhetens betyg är Karlstadsbuss överlägset bäst i landet.

Bilister som provat väljer bussen

Mer än var femte vanebilist fortsatte att åka kollektivt när de väl provat på att ta bussen eller tåget till jobbet. Det är resultatet av årets kampanj i Örebro län där bilpendlare fick prova att resa gratis med kollektivtrafiken under en period i januari. Drygt 4 000 bilpendlare testade, över 850 har valt att fortsätta med Länstrafiken sex månader efter kampanjens slut. Succé, anser Länstrafiken i Örebro län.

Hela sommaren till priset av en månad

I Örebro län inleds sommaren idag och pågår fram till den 18 augusti och pågår samtidigt en månad. Vädermässigt är datumen givetvis osäkra, men för pendlare i länet är det de tiderna som gäller. Förvirrat? Inte. Det är Länstrafiken i Örebro som nu startar sin sommarkampanj som innebär att Länsbiljetten får en utökad giltighetstid till priset av en biljett som gäller 31 dagar.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)