Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Tillväxtverket’

Så kan turism och besöksnäring bli efter pandemin

Covid-19-pandemin och dess konsekvenser är den största krisen någonsin för turism och besöksnäring. Under några veckor vintern/våren 2020 avstannade det internationella resandet nästan helt. Först i juni började det försiktigt att hitta nya former. Branscher som buss-, flyg- och kryssningsresor liksom resebyråer har drabbats extra hårt. Vi måste börja förstå vad det är för period vi har framför oss och hur vi på ett hållbart sätt som kommer hela landet till godo ska få igång hjulen på de branscher som har skadats i krisen. Det skriver Tillväxtverket i en ny rapport som publicerades på torsdagen: Turism och besöksnäring efter coronapandemin.

Enklare kör- och vilotidsregler föreslås

Kör- och vilotidsreglerna för transportsektorn bör bli enklare. Bland annat ska det bli tillåtet att flytta ett fordon kortare sträckor, exempelvis till tvätthall, service och liknande. Det föreslår det statliga Tillväxtverket som på onsdagen lämnade över en rapport till regeringen med konkreta förslag på regelförenklingar för svenska företag.

Ras för hotellen

Covid-19-pandemin fortsätter att orsaka en en kraftig minskning av turismen i Sverige. Ny statistik från Tillväxtverket för april 2020 visar att antalet gästnätter på hotell, camping, stugbyar och vandrarhem i Sverige minskade med 69 procent jämfört med motsvarande månad 2019. Värst drabbade är hotellen som minskade sina intäkter med 80 procent jämfört med april 2019.

Turismen i Sverige störtdök i mars

Coronapandemin har lett till en kraftig minskning av turismen i Sverige. Det visar ny statistik från Tillväxtverket. Under mars månad i år minskade antalet gästnätter på hotell, camping, stugbyar och vandrarhem i Sverige med närmare 40 procent jämfört med mars 2019. Den sista veckan i mars var minskningen så stor som 67 procent.

Nu har ansökan om stöd för korttidsarbete öppnat

På tisdagsmorgonen öppnade Tillväxtverket ansökan om stöd till korttidsarbete (tidigare kallat korttidspermitteringar). Intresset har varit stort med många besökare på webbplatsen redan från tidig morgon, rapporterar myndigheten som samtidigt uppmanar företag som söker att förbereda sin ansökan väl.

Stor oro bland bussföretagen

Bland de mindre och medelstora bussbolagen i landet är oron för framtiden stor. Genomgående tycker de företag vi talat med att det statliga krisstödet till företagen är alldeles för lågt. Lån till sex eller sju procents ränta är inget alternativ och flera företagare befarar att deras företag är på väg att gå under. Flera företag lyfter fram Danmark som ett bra exempel på hur besöksnäringen kan stöttas och samtidigt finns det en kämpaanda och en förmåga att blicka framåt.

Tillväxtverket: Även familjemedlemmar i familjeföretg kan få korttidsstöd

Tillväxtverket, som hanterar de nya reglerna om korttidspermitteringar med anledning av covid-19-pandemin gör nu en tolkning av reglerna som kan innebära en betydande lättnad för familjeföretag. Enligt den ursprungliga skrivningen av reglerna kunde inte medlemmar av ägarfamiljen i familjeföretag få stöd vid korttidsarbete (det vill säga korttidspermittreringar). Nu gör Tillväxtverket en tolkning av reglerna som öppnar för korttidspermitteringar av familjemedlemmar i familjeföretag.

Fortsatt tillväxt av turismen i Sverige

Turismen fortsätter att växa i Sverige, visar ny statistik från Tillväxtverket. Antalet gästnätter förra året blev totalt 67,8 miljoner. Det är en ökning med 4 procent eller 2,7 miljoner gästnätter, jämfört med förra året. Under den senaste 10-årsperioden har gästnätterna i Sverige ökat med i genomsnitt omkring 3 procent om året.

Tyskland i topp i turismen till Sverige

Sommarturismen från utlandet till Sverige ökar. Mest ökar den från Tyskland som i sommar svarade för flest utländska gästnätter i Sverige. Under juni – augusti ökade antalet gästnätter på hotell, camping, stugbyar och vandrarhem i Sverige med fem procent jämfört med samma period i fjol, rapporterar Tillväxtverket.

Fortsatt ökning av turismen i Sverige

Fjolåret blev ett år med en fortsatt ökning av turismen i Sverige, rapporterar Tillväxtverket. Antalet gästnätter på svenska hotell, vandrarhem, campingar och stugor ökade med tre procent, jämfört med året innan till totalt 65 miljoner gästnätter. Gästnätterna från våra nordiska grannländer ökar åter, samtidigt som trenden med fler långväga besökare förstärks.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)