Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Konkurrensverket nobbade Flygbussarna: ”Skattefinansierad konkurrens OK”

Flygbussarna fick nobben av Konkurrensverket. Grönt ljus för att skattesubventionerad trafik ska konkurrera med kommersiell. Foto: Ulo Maasing.

Konkurrensverket lägger ner behandlingen av Flygbussarnas klagomål när det gäller pendeltågstrafiken till Arlanda flygplats. Flygbussarna Airport Coaches anmälde i höstas den nystartade pendeltågstrafik som går mellan Uppsala och Stockholm via Arlanda flygplats. Flygbussarna hävdade i sin anmälan att den skattesubventionerade trafiken strider mot konkurrenslagens bestämmelser om konkurrensbegränsande offentlig verksamhet. Men Konkurrensverket har beslutat att det inte finns anledning att fortsätta att utreda ärendet.

Flygbussarnas vd John Strand gick i samband med anmälan till Konkurrensverket till hårt angrepp mot den nya pendeltågstrafiken.

– Vad vi vänder oss emot är att SL genom skattesubventioner sänker priserna till en nivå som vi inte kan konkurrera med. Det hade varit fullt möjligt för SL att driva sin trafik på samma konkurrensneutrala villkor som övriga aktörer. Då hade pendeltåget blivit ett välkommet komplement i Arlandas kollektivtrafikförsörjning.

Han hävdade också att ledningen för Storstockholms Lokaltrafik, SL, gjorde sig skyldig till att snedvrida konkurrensen i trafiken till Arlanda. Med hjälp av skattemedel ägnade sig SL åt att direkt konkurrera med övriga trafikföretag på en fri marknad.

Vi rapporterade utförligt om Flygbussarnas anmälan på nyhetsplats den 11 oktober.

Även Bussbranschens Riksförbund, BR, riktade vid samma tidpunkt hård kritik mot SL:s och UL:s sätt att finansiera pendeltågstrafiken till Arlanda.

I en debattartikel gick BR:s dåvarande förbundsdirektör Anna Grönlund och ordförande Marie-Louse Bergqvist till hårt angrepp mot finansieringen av pendeltågstrafiken.

– Vi vill konkurrera på lika villkor, men detta är inte sund konkurrens, skrev de båda företrädarna för bussbranschen i Svenska Dagbladet. De ville också få svar på hur mycket skattebetalarna ska få betala, något som Storstockholms Lokaltrafik (SL) dittills hade mörkat.

Marie-Louise Bergqvist och Anna Grönlund skrev att omregleringar och främjande av konkurrens inom trafiksektorn de senaste decennierna kraftfullt har bidragit till bussbranschens positiva utveckling och förmåga att skapa samhällsnytta.

– Här har bussbolag och andra trafikutövare i konkurrens på lika villkor byggt upp en komplett och väl fungerande kollektivtrafikförsörjning utan subventioner. Nu står vi dock inför ett avgörande som i ett slag riskerar att slå sönder detta goda exempel, skriver de båda.

Men Konkurrensverket väljer att gå emot Flygbussarna och Bussbranschens Riksförbund.

Verket menar att den aktuella pendeltågstrafiken ska ses som regional kollektivtrafik.

Verket köper också SL:s argument att det behövs mer kollektivtrafik än vad som är kommersiellt lönsamt men också att det behövs en samordning av regional kollektivtrafik inom ett visst område för att det ska vara attraktivt för resenärerna att välja kollektivtrafik.

Visst, säger Konkurrensverket, buss- och pendeltågstrafiken kommer delvis att konkurrera om samma kunder, framförallt sådana som redan innehar SL:s periodkort.

– Samtidigt finns det skillnader mellan de båda trafikslagen. Medan den nya pendeltågslinjen erbjuder ett större antal hållplatser kan den svårligen erbjuda den flexibilitet i förmåga att vara tillgänglig och exempelvis kunna anpassa sig till landningar på Arlanda flygplats som busstrafik kan erbjuda, skriver verket i sitt beslut.

– Hänsyn bör även tas till att syftet med den aktuella trafiken är att etablera pendeltågstrafik mellan Stockholm och Uppsala. Att etablera en linje till och från Uppsala utan att inkludera A rlanda flygplats är sannolikt inte effektivt, skriver verket.

Trafiken på den nya pendeltågslinjen startade den 9 december förra året.

 

Taggat som: , , , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)