Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Stort europeiskt projekt för elbussar

ZeEUS är ett stort europeiskt projekt för elbussar i städerna. När projektet lanserades fanns Volvo och VDL på plats med bussar. Foto: Ulo Maasing.

ZeEUS är ett stort europeiskt projekt för elbussar i städerna. När projektet lanserades fanns Volvo och VDL på plats med bussar. Foto: Ulo Maasing.

Av Ulo Maasing i Bryssel

Framtidens europeiska stadsbussar kommer att vara elektriska. Ett stort europeiskt projekt för eldrivna bussar lanserades på torsdagen i Bryssel. I projektet samlas 40 olika aktörer med målet att få allt fler europeiska städer att satsa på helt elektrisk busstrafik. Med det minskar man luftföroreningar och utsläpp av växthusgaser. Dessutom minskar man ett av de stora miljöproblemen i många städer: bullret. Hela projektet samordnas av den internationella kollektivtrafikunionen, UITP, som karakteriserar lanseringen  som ”en viktig milstolpe för grönare stadstrafik”.

Från svensk sida deltar flera aktörer i projektet som på fyndigt EU-vis har döpts till ZeEUS – Zero Emission Urban Bus System (stadsbussystem med nollutsläpp): Volvo Bussar, Vattenfall, Storstockholms Lokaltrafik och Viktoriainstitutet.

Professor Adolf Müller-Hellmann, universitetet i Aachen. Foto: Ulo Maasing.

Professor Adolf Müller-Hellmann, universitetet i Aachen. Foto: Ulo Maasing.

– Att satsa på bussar som drivs med el från förnyelsebara energikällor är ett bra sätt att spara på de globala energitillgångarna.

Det slogs fast av en av nyckeltalarna på den officiella lanseringen av det ambitiösa elbussprojektet ZeEUS, professor Adolf Müller-Hellman från universitetet i Aachen, Tyskland. Han är också knuten till VDV, de tyska lokaltrafikföretagens branschorganisation.

ZeEUS-projektet, stöttas ekonomiskt av EU och syftar till att vara EU:s största satsning när det gäller att införa elektriska stadsbussystem i europeiska städer. Projektet ska pågå under 42 månader och har en budget på 22,5 miljoner euro (ca 200 miljoner kronor). EU bidrar med mer än hälften av pengarna.

Det övergripande målet med ZeEUS är att bidra till att huvuddelen av den busstrafik som körs i städerna med fullstora bussar ska bedrivas med helt elektriska bussar. Det är alltså bussar som är tolv meter eller längre som projektet siktar in sig på.

Busslinje i Stockholm
ZeEUS är inte något teoretiskt forskningsprojekt utan i högsta grad praktiskt. Själva kärnan i projektet är att samla erfarenheter från demonstrationsprojekt i åtta europeiska städer: Barcelona, Bonn, Glasgow, London, Münster, Plzen och Stockholm. Till dessa kommer även en italiensk stad, vilken är dock inte beslutad i nuläget.

I Stockholm ska SL:s busslinje 73 mellan Ropsten och Karolinska vara testlinje. Linjen ska få en delvis ändrad sträckning jämfört med idag och gå mer genom centrala delar av Stockholm än idag. Åtta laddhybridbussar från Volvo ska sköta trafiken med laddstationer vid ändhållplatserna.

–På det här sättet får vi en linje som helt körs med laddhybrider, kommenterar Ulf Gustavsson på Volvo Bussar.

De bussar som kommer att trafikera linjen är en utvecklad version av de laddhybridbussar som idag går i trafik i Göteborg. Bussarna kommer bland annat att ha euro 6-motorer och andra batterier än Göteborgsbussarna. Bussarna i Stockholm kommer inte heller att ha strömavtagare, pantografer, på taket utan laddas med en pantograf som sitter på själva laddstationen. Nattetid kommer bussarna att underhållsladdas i depån via en vanlig trefaskontakt.

Volvo är en av busstillverkarna i projektet. De andra är Solaris, VDL, Alexander Dennis, Skoda samt Irizar.

Svag tro på biogas
För att nå målet om en elektrifiering av stadsbussarna ska ZeEUS-projektet bland annat analysera de ekonomiska och miljömässiga frågorna kring en elektrifiering, från laddhybrider till helelektriska bussar.

Det arbetet ska i sin tur bereda marken för en bred introduktion av elbussar i Europa. Att UITP satsar så hårt just på en elektrifiering beror på undersökningar man gjort bland aktörer inom europeisk kollektivtrafik: operatörer, kommuner, kollektivtrafikmyndigheter med flera.

Umberto Guida, projektledare för ZeEUS. Foto: Ulo Maasing.

Umberto Guida, projektledare för ZeEUS. Foto: Ulo Maasing.

– Det visade sig att väldigt många räknade med att stadsbussarna blir mer elektriska, förklarade projektledaren Umberto Guida vid lanseringen av projektet som faktiskt smygstartade redan i november.

Guida presenterade siffror som visade att mer än tre gånger så många av aktörerna i kollektivtrafiken planerar för en ökad elektrifiering än för mer biogas i stadsbusstrafiken. Tron på biogas var mycket svag och svagare än på något annat alternativt drivmedel.

När det gäller vilken typ av elektrifiering man för närvarande planerar för intar fler hybridbussar en förstaplats. Därefter kommer helt elektriska batteribussar och även kallade laddhybrider. Trådbussarna har betydligt färre anhängare, och endast en marginell del av de tillfrågade tror på bränslecellsbussar.

– Det här är inte första gången som UITP arbetar med en elektrifiering av kollektivtrafik. Det gjorde vi redan på 1800-talet. På organisationens kongress i Berlin 1886 var en av de viktigaste frågorna att gå över från hästspårvagnar till eldrivna eftersom det var dyrt för spårvägsbolagen att hålla sig med hästar, påminde Umberto Guida.

Viktigt steg
Han betonade också att ZeEUS visar att elektrifieringen står för dörren.

– I demoprojekten handlar det inte om prototyper utan om bussar som är i serieproduktion eller förserieproduktion. De går också i verklig trafik med passagerare och antalet bussar i de olika demoprojekten är så stort att man kan få meningsfulla erfarenheter och kunskaper, sa Guida.

De åtta demoprojekten är utvalda bland 45 olika kandidater.

– Vi har valt att täcka in olika geografiska förutsättningar, liksom olika förutsättningar när det gäller klimat, miljö och drift, framhöll Guida på lanseringen.

Totalt ingår 35 elbussar i projektet som också omfattar olika laddtekniker: långsam laddning i depåer och snabbladdning på busstationer och terminaler. Även laddning vid hållplatser ingår: det kan vara induktiv ladding, laddning via strömavtagare eller kontakter.

ZeEUS begränsas inte bara till de åtta demonstrationsprojekten. Man kommer också att ägna sig åt en omfattande omvärldsbevakning och kolla vad som händer runt om i världen när det gäller elbussar. Utbyte av erfarenheter mellan deltagarna i projektet är också viktigt.

Volvo och VDL hade var sin buss på plats vid ZeEUS-premiären i Bryssel. Foto: Ulo Maasing.

Volvo och VDL hade var sin buss på plats vid ZeEUS-premiären i Bryssel. Foto: Ulo Maasing.

Det är nämligen inte bara busstillverkare som är med i satsningen utan ett brett spektrum av aktörer som är engagerade i eldriven busstrafik.

– Projektet är ett utmärkt tillfälle att arbeta tillsammans, inte bara bland busstillverkare utan med operatörer, trafikbeställare, elleverantörer och andra, kommenterade Stefan Baguette från busstillverkaren Solaris.

– Det här är ett viktigt steg när det gäller elektrifieringen av kollektivtrafiken. El är ett av de mest lovande drivmedlen för stadsbusstrafik. Elbussen har potentialen att avsevärt minska föroreningar och utsläpp av växthusgaser från kollektivtrafiken, sa Sir Peter Hendy vid projektlanseringen i Bryssel.

Hendy är chef för Transport for London som är huvudman för kollektivtrafiken i den brittiska huvudstaden med omnejd. Transport for London har länge hört till de ledande i världen när det gäller att satsa på elektrifiering av bussar. Bland annat har man gått i spetsen när det gäller hybridbussar.

Gunnar Lorenz från de europeiska elleverantörernas branschorganisation Eurelectric fanns också på plats i Bryssel.

– Många säger att elbussar är för tunga, har dålig kapacitet och så vidare. En av våra stora utmaningar är att möta denna skepsis, sa han innan professor Adolf Müller-Hellman från universitetet i Aachen, Tyskland tog till orda.

– Världens befolkning ökar med 238 000 personer om dagen. Därför är det helt nödvändigt att vi vårdar jordens resurser. Elektrifiering av busstrafiken är ett steg i rätt riktning, sa Müller-Hellman.

– Batteritekniken är i snabb utveckling, både när det gäller lagringskapacitet och livslängd. tt satsa på bussar som drivs med el från förnyelsebara energikällor är ett bra sätt att spara på de globala energitillgångarna.

Taggat som: , , , , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)