Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Pilot ordnade kortare restider och minskad trängsel

Det pilotprojekt som genomfördes på linje 4 i Stockholm i somras gav ökad framkomlighet, minskad trängsel och snabbare resor. Linje 4 är S veriges mest belastade busslinje med 60 000 resenärer om dagen. Foto: Ulo Maasing.

Det pilotprojekt som genomfördes på linje 4 i Stockholm i somras gav ökad framkomlighet, minskad trängsel och snabbare resor. Linje 4 är S veriges mest belastade busslinje med 60 000 resenärer om dagen. Foto: Ulo Maasing.

Restiderna kortades och trängseln minskade samtidigt som bussarna gick med jämnare intervaller. Det blev resultatet av det uppmärksammade pilotprojektet för stombusslinje 4 i Stockholm som Trafikkontoret i Stockholm genomfördes tillsammans med Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting och bussoperatören Keolis under perioden 17 mars – 19 juni i våras.

Med relativt enkla åtgärder minskade den totala restiden på linjen med upp till 5-6 minuter samtidigt som det blev en jämnare fördelning mellan bussarna. Den som gjorde en normalresa har i genomsnitt kunnat minska sin restid med över två minuter.

Projektet var en del av Stockholms framkomlighetsstrategi för resande och transporter. Strategin ger en grundinriktning för prioriteringar mellan trafikslag som kommer att behöva göras i Stockholm som växer i hög takt. De färdsätt som prioriteras är de som kan transportera flest människor och gods på minst yta, det vill säga kollektivtrafik, cykel, gång och leveranstrafik.

Pilotprojektet har resulterat i att vissa åtgärder permanentas, t.ex. kollektivkörfält som gett betydande körtidsminskningar, liksom att bussarna ska köra med bättre regularitet, d v s jämna tidsintervall.

Målet för pilotprojektet var bland annat att förbättra regulariteten och minska trängseln på bussarna. Restiden skulle även minska med cirka 10 %, vilket motsvarar 5-6 minuter för hela sträckan.

De åtgärder som de olika aktörerna vidtog inom ramen för pilotprojektet var:

Stockholms stad:
3 km nya kollektivkörfält för buss 4;
Prioritering i trafikljusen längs buss 4 har optimerats;
Skärpt övervakning av felparkerade fordon.

Trafikförvaltningen (SL) och Keolis:
Genom optimering av tidsintervallet mellan bussarna har avståndet mellan bussarna jämnats ut. Trängseln på bussarna minskar därmed;
Buss 4 har inte trafikerat fyra hållplatser under pilotprojektet för att närma sig målet om 500 meter mellan hållplatserna utmed stombusslinjerna;
Påstigning i ytterligare ett dörrpar har möjliggjorts vardagar 07.00-19 00. Trafikvärdar har funnits ombord vid dessa tider.

Taggat som: , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)