Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Konkurrensverket: Vi friskriver inte X2AB

Ewa Wennberg, chef vid enheten för upphandlingstillsyn på Konkurrensverket: Vi friskriver inte X2AB. Men vi gick inte vidare därför att preskriptionstiden hade gått ut. Foto: Konkurrensverket.

Ewa Wennberg, chef vid enheten för upphandlingstillsyn på Konkurrensverket: Vi friskriver inte X2AB. Men vi gick inte vidare därför att preskriptionstiden hade gått ut. Foto: Konkurrensverket.

Konkurrensverket friskriver inte X2AB, utan kan komma igen. Anledningen till att verket på torsdagen beslutade sig för att avskriva granskningen av det så kallade fördubblingsbolaget var att de avtal som X2AB hade skrivit med ett antal konsulter och andra leverantörer var för gamla för att Konkurrensverket skulle kunna gå till domstol och kräva X2AB på böter, det vill säga upphandlingsskadeavgift, uppger Konkurrensverket. Det är inte detsamma som att X2AB är oskyldigt påpekar verket.

Det har nu också framkommit att inte ens delägare i X2AB kände till att verket intresserade sig för X2AB:s sätt att sköta sina upphandlingar.

Konkurrensverket framhåller att man, när man fick tipset om X2AB, ”prioriterade ärendet eftersom det verkade vara av allvarlig art”.

– På bolagets hemsida framgick det tydligt att X2AB ansåg sig vara en upphandlande enhet, men Konkurrensverket kunde inte hitta några annonserade upphandlingar, förklarar verkets kommunikationschef Ola Billger.

Verket krävde in ett stort antal avtal som X2AB hade skrivit, men när man granskade dem visade det sig att alla utom ett var preskriberade i förhållande till Konkurrensverkets möjligheter att gå till domstol och kräva upphandlingsskadeavgift från X2AB.

Men att man inte går vidare med ärendet nu innebär inte att man friskriver X2AB, framhåller Konkurrensverket för bussmagasinet.se

Inget slarv
– Vi har inte varit slarviga. Våra välfungerande utredningsrutiner innefattar att ställa frågor och hämta in relevanta dokument från tillsynsobjektet för att få ett bra underlag för utredning. Det har vi gjort även i det här ärendet och fått svar med kopior på 22 avtal, säger Ewa Wennberg, chef vid enheten för upphandlingstillsyn på Konkurrensverket.

– Efter noggrann granskning av samtliga avtal visade det sig att alla utom ett var preskriberade i förhållande till Konkurrensverkets möjligheter att väcka talan om upphandlingsskadeavgift. Då preskriptionsfristen gått ut för de avtal som nämns i artikeln var det historiska ägarförhållandet inte av betydelse för utredningen.

– Med tanke på att Konkurrensverket driver frågan om att SJ AB är en upphandlande myndighet i domstol har vi valt i nuläget att inte gå vidare med ärendet. Om domstolen skulle komma fram till att SJ AB är en upphandlande enhet eller ägarförhållandena återigen skulle skifta utan att X2AB skulle börja tillämpa upphandlingslagstiftningen kommer vi naturligtvis att göra en ny bedömning om frågan bör utredas igen, säger Ewa Wennberg.

Delägare visste inte
Den första december hade såväl X2AB som Samtrafiken bolagsstämmor. En av de viktigaste punkterna på båda stämmorna var ett förslag att Samtrafiken skulle köpa X2AB.

Som vi nyligen rapporterat fick inte Samtrafikens ägare någon information om Konkurrensverkets intresse för X2AB:s sätt att upphandla. Trots att X2AB själv sa sig vara upphandlande enhet struntade företagsledningen i att upphandla konsulttjänsterna enligt reglerna. Man valde istället själv ut konsulter som X2AB:s vd ville ha. En av dessa var en konsult som följt X2AB:s vd under många år i helt andra branscher.

Men det var inte bara Samtrafikens ägare som inget visste om X2AB:s upphandlingsturer. Som vi kunde berätta på torsdagen visste inte heller styrelsens majoritet något. Men det visar sig nu att fler i Samtrafikens styrelse inte hade fått någon information.

Lars Nordstrand, styrelseordförande i Keolis.

Lars Nordstrand, styrelseordförande i Keolis. Foto: Ulo Maasing.

Keolis är delägare i såväl X2AB och Samtrafiken. Keolis styrelseordförande Lars Nordstrand har också en styrelsepost i Samtrafiken.

– Som styrelseledamot/ägare har jag inte fått sådan info. Men i förberedelserna för ett eventuellt köp av X2AB ska naturligen alla förhållanden granskas som påverkar överlåtelsen och verksamheten i det framtida sammanslagna bolaget. Jag räknar med att det då finns komplett underlag att ta ställning till, framhåller Lars Nordstrand till  bussmagasinet.

SL-chefen Anders Lindström är hittills den ende i Samtrafikens styrelse som uppger att han känt till saken.

– Jag har fått information av vd för X2AB. Jag har inga synpunkter på konkurrensverkets beslut som avskriver ärendet.

– Inom vårt verksamhetsområde är det mycket vanligt förekommande med överklaganden och anmälningar i såväl SL som WÅAB verksamhet och då är det viktigt att detta prövas av berörda myndigheter vilket även skett i detta fall, meddelar Anders Lindström.

Share Dela

Taggat som: , , , , , , ,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

© 2018 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)