Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Offentliga upphandlare ska inte ha en arbetsgivarroll

Peter Jeppsson, vd för Sveriges Bussföretag och TransportGruppen. Foto: Paul Quant.

Peter Jeppsson, vd för Sveriges Bussföretag och TransportGruppen. Foto: Paul Quant.

På senare tid har vi från Sveriges Bussföretags sida upptäckt allt fler upp- handlingar med krav som står i strid med gällande rätt, skriver Peter Jeppsson, vd för Sveriges Bussföretag och TransportGruppen i den här debattartikeln. Bakgrunden är turerna kring Region Dalarnas/Dalatrafiks pågående upphandling av busstrafik där övertagande av personal är ett krav från upphandlarens sida.

På senare tid har vi från Sveriges Bussföretags sida upptäckt allt fler upphandlingar med krav som står i strid med gällande rätt. I vissa fall ställs krav på övertagande av personal, krav på meddelarfrihet, krav på vissa lönenivåer eller sociala krav som inte har stöd i lagar och förordningar. Något som håller på att utvecklas till ett stort problem i branschen. Turerna om den nu aktuella upphandlingen i Dalarna är ett exempel.

Det finns flera orsaker till detta. Ett är att rättsläget varit omtvistat. Ett annat är starka påtryckningar från facket. Därtill vågar få entreprenörer överklaga, trots uppenbara felaktigheter i anbudsunderlagen. Många känner rädsla för att hamna i dålig dager inför i framtida upphandlingar.

De krav som ställs har ofta vällovliga syften, men problemet är – förutom att de strider mot lagstiftningen – att de leder till oförutsägbarhet, minskad effektivitet och i slutändan en dyrare och sämre service till medborgarna. Vidare bryter flera av kraven mot den svenska arbetsmarknadsmodellen, där fack och arbetsgivare kommer överens om löner och villkor.

Sverige Bussföretag har velat klargöra läget kring krav på övertagande av personal, krav på meddelarfrihet, krav på vissa lönenivåer och andra sociala krav som nu diskuteras runt om i landets regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) och länstrafikbolag. Därför har vi bett experter inom offentlig upphandling på advokatbyrån Baker & McKenzie genomföra en rättsutredning.

I denna konstateras bland annat att krav på verksamhetsövergång, när det i juridisk mening inte är en övergång, är att betrakta som ett oproportionerligt krav. Likaså strider krav på meddelarfrihet mot EU-rättens krav diskriminerings- och proportionalitetskrav, inte minst då det redan idag finns möjlighet för privatanställda att anmäla vissa allvarligare missförhållanden till behörig myndighet.

Vår rättsutredning visar med andra ord att dessa krav strider mot gällande upphandlingsregler.

Dessutom motverkar de hela idén med offentliga upphandlingar. Konkurrensutsättning inom kollektivtrafiken har skapat bättre kvalitet till en lägre kostnad för skattebetalarna samtidigt som företagen blivit fler vilket ger större valmöjligheter för de anställda.

En offentlig diskussion behövs nu mellan beställare och entreprenörer inom den svenska kollektivtrafiken om dessa frågor. Vi har redan idag etablerade forum, där parterna samverkar för att förbättra såväl upphandlingarna som själva kollektivtrafiken, som lämpar sig väl för fortsatt dialog.

I sista hand vill vi som företrädare för entreprenörerna driva frågan i domstol. Det är en tidsödande och kostnadskrävande process för alla parter, i slutändan riskerar kollektivtrafikens resenärer att drabbas om inte upphandlingsprocessen kan drivas enligt plan. Det vill vi undvika.

Istället vill vi ha en konstruktiv diskussion. Men vi vill själva som arbetsgivare ta ansvar för relationer och villkor med våra medarbetare och inte hantera arbetsgivarfrågor när vi diskuterar upphandlingar av trafik. Det gör vi i dialog med våra fackliga motparter – inom ramen för den svenska modellen.

Peter Jeppsson
VD Sveriges Bussföretag och TransportGruppen

Taggat som: , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)