Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Transportstryrelsen ser över miljözonsregler

Transportstyrelsen arbetar just nu med att se över miljözonsreglerna. Förslag till nya regler kommer i september. Foto: Ulo MAasing.

Transportstyrelsen arbetar just nu med att se över miljözonsreglerna. Förslag till nya regler kommer i september. Foto: Ulo MAasing.

Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att se över dagens bestämmelser när det gäller miljözoner. Bland annat ska myndigheten se över hur elbussar och andra eldrivna fordon ska kunna premieras i miljözonerna, eller som det heter i uppdraget till Transportstyrelsen, ”hur miljözonsbestämmelserna kan användas för att premiera tysta och emissionsfria fordon, såväl lätta som tunga”.

Hur miljözonsreglerna ska kunna utvidgas att gälla även personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar ska Transportstyrelsen också lämna förslag på, likaså hur man ska säkra att bestämmelserna verkligen följs.

Senast den 30 september ska Transportstyrelsen presentera sina förslag.

Rykten som förekommer om att Transportstyrelsen har fått i uppdrag att öppna för användning av HVO i miljözon är däremot felaktiga. Det är motorns Euro-klassning och eventyuell efterkonvertering som avgör om exempelvis en buss får köras i miljözon, inte om bussen körs på HVO eller inte.

Taggat som: , , , ,

4 kommentarer »

 1. I Regeringens beslut om utredning av reglerna för ”Miljözon”, 2015-12-17 N2015/0889/MRT står det på sidan 2 i 2:a stycket att ”de största utmaningarna gäller främst kvävedioxid(NO2) och partiklar(PM10). Jaha… Kravet på att köpa nya fordon efter bara 6 år har premierat nyare dieselbussar och diesellastbilar. De fordon som släpper ut MEST NO2… Och nu tänkte man se till att alla dieseldrivna personbilar, lätta lastbilar, m.m. ska vara nya också, med katalytisk sotrening, så att även deras utsläpp av NO2 ökar kraftigt, med upp till 10 gånger? Det ger SÄKERT lägre halt av NO2 i stadsluften…

  Man är noga med att Svenska statens expertmyndighet, Arbetsmiljöverket (AV) inte är med i utreningen… Då kunde man ju komma fram till något som ger renare avgaser, men som inte når det outsagda målet med ”Miljözon”: Att alla ska köpa nya fordon hela tiden. Så att fordonsindustrin får tjäna mer pengar. ”Miljö” har ingenting med ”Miljözon” att göra…

  Om man verkligen ville få ner utsläppen av sot (inte ”partiklar” = PM10, eftersom de kommer från slitage av däck, asfalt och gatusand, samt från ved- och pelletseldning) och av NO2, så skulle man kräva att katalytisk sotrening avskaffades, eftersom den ger kraftigt ökande utsläpp av NO2. För att få ner utsläppen av sot och NO2, skulle man istället kräva drivmedel som innehåller mindre än 1 ppm svavel, mindre än 0.2 % aromater och låga halter av ”tunga naftener”. Drivmedel vars densitet är högst 0.805 kg/liter och som uppfyller den tekniska standarden EN15940. Sådana drivmedel skulle man behöva köra på i innerstaden, i dieselfordon utan sot-katalysatorer, så att utsläppen av NO2 kraftigt minskade. Som bonus skulle utsläppen av illaluktande, giftiga kolväten minskade kraftigt också.

  Det är riktigt att utsläppen av NO2 även minskar med elfordon, som inte ens har ett avgasrör. Men PM10 minskar inte… Även elbil och elbuss har ju däck och sliter på vägarna. Detta ger 80 till 90 % av PM10 i stadsluft, enligt VTI. Om spårvagn och tunnelbana ska användas mer, så är det bra att tänka på att de ger ca 10 gånger MER partiklar, PM10, än trafik på asfalt med gummihjul… Stålskenor och stålhjul har sina nackdelar…

  När ska någon reagera på att Trafikförordningen, reglerna för ”Miljözon”, dels ger smutsigare luft och dels bryter mot Miljöbalken? Där står att FÖRST ska man åtgärda kemiska miljöproblem, dvs använda renare drivmedel. SEDAN ska man pröva mekaniska miljölösningar som t.ex. köpa nya fordon, eftermontera katalysatorer, m.m. I Trafikförordningen finns inga utsläppskrav, krav på att i 1:a hand använda renare drivmedel, etc. Nej, har man diesellastbil el. dieselbuss, ska man köpa nya efter 6 år… Det var allt… Det borde heta: Köpa-Nytt-Fordons-Zon”. För fordonsindustrins skull.

 2. Drivmedlets betydelse för sot i avgaserna;

  https://www.youtube.com/watch?v=eww6GY45TgE

  Visst ger NExBTL (En syntetisk paraffinolja. En typ av HVO-drivmedel som är kemiskt indentisk med GTL- och BTL-drivmedel) mycket mindre sot än vad råoljebaserad dieselolja ger då den brinner. Eller vad ser ni i videon?

  Menar tjänstemän på Trafikverket att något ”magiskt” händer i en dieselmotor, som gör förbränningen annorlunda i den? Att ALLA drivmedel oavsett kemisk sammansättning ALLTID ger EXAKT SAMMA avgaser? Att BARA hur motorn är konstruerad och hur man kör motorn styr vilka avgaser det blir? Ett påstående som ingen forskare på förbränning och avgaser stöder…

  Här har japanska forskare utvärderat GTL-drivmedel (EcoPar är en typ av GTL-drivmedel):

  http://papers.sae.org/2007-01-0028/

  Ja, ultrarena, syntetiska GTL-drivmedel (en typ av syntetisk paraffinolja. EcoPar är en typ av GTL-drivmedel) som uppfyller den tekniska standarden CEN TS 15940 minskar halten av sot i avgaserna FÖRE SOT-KATALYSATORN mycket kraftigt. Och då kan behovet av SOT-katalysator (”partikelfilter”) ifrågasättas. Sotkatalysatorer ger ju upphov till kraftigt ökad mängd NO2 i avgaserna.

 3. Här är en artikel i den danska tidningen ”Ingeniören” om att katalysatorer i avgaserna på dieselfordon tar bort skadliga partiklar, MEN skapar ett nytt hälsoproblem, eftersom sotkatalysatorerna (”partikelfiltren”) oxiderar oskadlig NO till giftig, skadlig NO2. Sotkatalysatorerna oxiderar bort sot i avgaserna mha NO2. Det måste finnas NO2 i överskott i avgaserna för att bortbränningen av sot ska fungera i sotkatalysatorerna.

  http://ing.dk/artikel/partikel-filtre-pa-spritnye-dieselbiler-oger-udslippet-af-giftig-no2-86117

  Alternativt så minskas sot + tjära + giftiga kolväten i avgaser från dieselfordon, genom att dieselfordonen körs på ultrarena dieseldrivmedel, som förbränns rent och snyggt redan i motorn. T.ex. HVO. Då behövs inte sotkatalysatorer. Dvs: Äldre bussar av typen EURO2 och EURO3 får mycket rena avgaser m.a.p. både sot och NO2, om de körs på HVO. Men att köra äldre fordon i s.k. ”Miljözon” är förbjudet sedan 1 sept.2013… Oavsett avgaser… Man får inte ens visa mätningar av opacitet från Bilprovningen och redovisa att sot i avgaser blir lika låga som för EURO5-fordon. Man får värden på 0.0 till 0.1. Internationella forskningsrapporter som visar att NO2 blir mycket lägre då älde buss körs istället för nyare bussar får man inte heller tillgodoräkna sig… => ”Miljözon” är egentligen ”Köp-Ny-Buss-Zon”… Avgaser och miljö har inte med ”Miljözon” att göra…

 4. Several central european researchers conclude together: Catalytic soot cleaning in diesel vehicles generate much more NO2 in the exhausts. On the link below is a summary:

  http://papers.sae.org/2013-01-0526/

  A way of getting both very low soot levels and also very low levels of NO2 in the exhausts is:

  i) Use older diesel trucks or buses, EURO2 or EURO3. Drive them on ultra-clean synthetic fuels of type: GTL or HVO. These fuels (and also BTL) are of type: Synthetic paraffin oils. They fulfill the technical standard: EN15940.

  ii) Remove the soot catalysts that mass-produce NO2 from EURO4 and EURO5 buses and trucks. Drive also these newer buses on ultra-clean synthetic fuels of type: GTL, HVO or BTL.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)