Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

200 från bussbranschen på Busstorget – kör- och vilotider i fokus

Sveriges Bussföretags båda vice vd:ar, Anna Grönlund och Ulrika Egervall välkomnade till årets Busstorg på Örenäs Slott.

Sveriges Bussföretags båda vice vd:ar, Anna Grönlund och Ulrika Egervall välkomnade till årets Busstorg på Örenäs Slott.

Omkring 200 deltagare från hela bussbranschen, från leverantörer till bussföretagare och bussresearrangörer, fanns på plats på Örenäs Slott i Skåne när årets upplaga av Busstorget invigdes. Torget är den största branschträffen för i år för svensk bussnäring. Busstorget arrangeras av Sveriges Bussföretag i samarbete med Volvo, Scania, Svenska Neoplan (MAN och Neoplan) samt EvoBus (Mercedes-Benz och Setra).

Av Paula Isaksson (text) och Ulo Maasing (foto)

Ett av seminarierna under Busstorgets första dag handlade om kör- och vilotider, en av de frågor som har engagerat bussbranschen mest under de senaste åren. På plats var utredarna Annika Troive och Mikael Kyller som berättade om från Transportstyrelsens regeringsuppdrag att se om regelverket för kör- och vilotider kan tillämpas på ett mer flexibelt sätt.

Annika Troive, Transportstyrelsen.

Annika Troive, Transportstyrelsen: I Danmark kan förarna bötfällas vid företagskontroll.

– Man hade sett att Danmark har en mer generös tolkning av regelverket där man tillåter en viss form av generell eftergift på fem procent innan man sanktionerar för överträdelser mot kör- och vilotiderna. Riksdagen ville att regeringen skulle se över om det här är förenligt med EU-bestämmelserna och hur man skulle kunna göra i Sverige i den här frågan, förklarar Annika Troive.

Utredningen ska presenteras i juni 2017. I mars i år kom delrapport två vilken Annika Troive redovisade på seminariet. Bland annat redogjorde hon för hur arbetsgruppen dels har frågat EU-kommissionen om hur man generellt ser på toleranser, dels har genomfört workshops med branschföreträdare som har fått komma med synpunkter. Arbetsgruppen har också besökt polis och bussbranschorganisationer i Danmark.

– Istället för sanktionsavgifter som i Sverige har man straffrättsliga böter och inget takbelopp i Danmark. Tvärt emot oss kan förarna också få böter vid företagskontroll, och dessutom återkallas körkortet vid överträdelse av kör- och vilotidsreglerna med 30 procent eller mer vid tre tillfällen.

Enligt Annika Troive blev kommissionens svar att kontrolltjänstemannen vid överträdelsebedömning bör ha ett professionellt förhållningssätt och ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

– Kommissionen menar alltså att man bör eftersträva det mer proportionerliga förhållningssättet vid bedömningen av överträdelser, kommenterar hon.

I mötena med de danska branschorganisationerna framgick att de ser positivt på det flexibla systemet eftersom mindre överträdelser inte blir kategoriskt sanktionerade.

– Men man såg också ganska mycket problem, bland annat att man planerade efter de nya gränserna, alltså att man förhåller sig till vad som är sanktionerbart istället för till vad som är tillåtet. Det kan orsaka stora problem för företag som kör både nationellt och internationellt, och försvårar också för en harmonisering av reglerna inom EU.

– Dessutom kan bötesbeloppen bli oproportionerligt höga när man inte har en maxgräns, tillägger Annika Troive.

Slutsatsen som arbetsgruppen kunnat ta är med andra ord att det både finns fördelar och nackdelar med att mindre överträdelser inte kategoriskt sanktioneras.

– Detta gör att vi i Sverige har kommit fram till att vi inte ska införa ett toleranssystem i procentform.  Vi tror också att många branschorganisationer håller med oss om att det inte blir så mycket bättre med en dansk modell.

Så vad händer nu? Jo, svarar Annika Troive, Transportstyrelsen jobbar vidare med att se över sanktionssystemet. För ett år sedan åkte arbetsgruppen åkt runt till flera andra länder i Europa för att få input i kör- och vilotidsfrågan och nu tar man med sig det materialet för att gå vidare till nästa steg.

– Det gör vi för att se hur vi kan uppnå ett sanktionssystem som är proportionerligt, flexibelt och som leder till en bra efterlevnad. Med input från branschorganisationer och andra berörda tror jag att vi har ett väldigt bra underlag att stå på i vårt fortsatta arbete, avslutar Annika Troive.

Mikael Persson, Sveriges Bussföretag:

Mikael Persson, Sveriges Bussföretag: Vi vill göra det enklare för företag som arbetar med bussresor.

En annan punkt under eftermiddagen var Mikael Perssons, Sveriges Bussföretag, presentation av årets turist- och beställningsrapport som vi tidigare skrivit  om.

Mikael Persson passade också på att berätta om förbundets och TURBO-gruppens arbete inom turist- och beställningstrafikfrågor. Bland annat fokuserar man på regelförenklingar kring miljözoner och moms, och sist men inte minst kör- och vilotiderna, och vidare på beställningstrafik, infrastruktur och paketreselagstiftningen. En annan fråga som har upptagit mycket tid för förbundet är den nya lagstiftningen kring id-kontrollerna vid gränsen till Sverige.

Mycket av förbundets och TURBO-gruppens arbete sker via IRU, UITP och Nordiskt Forum som äger rum två gånger per år.

– Vi jobbar för att det ska bli bättre för Sveriges alla bussreseföretag och vill även underlätta för alla att hitta information i olika frågor, säger Mikael Persson.

Taggat som: , , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)