Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Flopp för regeringens elbusspremie – tre har sökt för sju bussar

Elbuss på linje 55 i Göteborg. Hittills har regeringens elbusspremie floppat rejält. "Jag är inte förvånad, så som premien är utformad", säger Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund. Foto: Ulo Maasing.

Elbuss på linje 55 i Göteborg. Hittills har regeringens elbusspremie floppat rejält. ”Jag är inte förvånad, så som premien är utformad”, säger Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund. Foto: Ulo Maasing.

Den elbusspremie som regeringen införde i fjol har hittills floppat rejält. I fjol hade regeringen anslagit 50 miljoner till premien, men ansökningar kom bara in för 2,3 miljoner. I år finns det 100 miljoner avsatta för elbusspremien, men hittills har inga ansökningar kommit in till Energimyndigheten. ”Jag är inte förvånad. Vi varnade för just det här när vi såg förslaget till hur premien skulle utformas”, säger Anna Grönlund, branschchef på Sveriges Bussföretag.

Det var i fjol som regeringen beslutade att införa en ny premie för elbussar.  Totalt omfattar  satsningen 350 miljoner kronor. Förra året fanns 50 miljoner avsatta för elbusspremien och för åren 2017 – 2019 satsar regeringen 100 miljoner om året.

Syftet med premien är att få fart på att införa elbussar på marknaden och på så sätt bidra till bland annat ett bättre klimat, mindre luftföroreningar och minskat buller.

Men hittills har premien haft ett blygsamt genomslag. I fjol kom tre ansökningar in till Energimyndigheten – och de gällde totalt 2,3 miljoner kronor. En ansökan gällde tre bussar, två ansökningar gällde vardera två bussar. I samtliga fall handlar det om helelektriska bussar. Bakom ansökningarna ligger Västra Götalandsregionen, Regionförbundet Västerbottens län samt Uppsala läns landsting.

– På grund av att premien är ny har vi ännu inte fått beslutsformuleringarna godkända från våra jurister men vi räknar med att ta beslut denna eller nästa vecka, uppger Peter Dädeby som handlägger elbusspremien på Energimyndigheten.

I år har ännu inga ansökningar kommit in. Vad som händer med de pengar som ”blir över” om inte tillräckligt många ansökningar kommer in är idag oklart.

– Vi kommer att träffa regeringskansliet på torsdag för att diskutera bland annat den frågan, förklarar Peter Dädeby.

Inte förvånad
På branschorganisationen Sveriges Bussföretag konstaterar man beklagande att det har blivit precis som man befarade.

– Jag är inte förvånad över att så få ansökningar om att få elbusspremie har kommit in. När vi på Sveriges Bussföretag såg utformningen av förslaget varnade vi för precis det här. Bussföretagen, som ju köper och äger bussarna, kan med nuvarande villkor inte söka premien, de måste diskutera ett upplägg med en offentlig, upphandlande myndighet. Det blir krångligt och leder till onödig byråkrati, säger Anna Grönlund, branschchef och vice vd på Sveriges Bussföretag.

Även landets överlägset största kollektivtrafikmyndighet, SL, (Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting) varnade för att utformningen av premien skulle göra att den riskerade att bli ett slag i luften.

BRA2

Duger inte för elbusspremie. I höstas startade flygbolaget BRA och Ekmanbussen en linje mellan Bromma flygplats och Arenastaden i Stockholm. Men någon elbusspremie har man inte kunnat få ta del av, dels därför att trafiken inte är upphandlad av kollektivtrafikmyndigheten, dels därför att bussarna är något för små. Foto: Ulo Maasing.

Elbusspremien är nämligen riktad till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, eller till de kommuner som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har gett befogenhet att ingå avtal om allmän trafik. Bussföretagen, operatörerna, kan alltså inte söka premien, trots att det är de som äger och kör bussarna.

Dessutom gäller premien endast stora bussar, det vill säga elbussar, laddhybrider och trådbussar för mer än 30 passagerare.

På en rad håll i landet har man under den senaste tiden satt in mindre elbussar för ett tjugotal passagerare i trafik eftersom större bussar är omotiverade. Resenärerna är inte tillräckligt många.

Elbusspremien kan inte heller användas för att ersätta äldre bussar med elbussar i trafikavtal som började gälla innan årsskiftet 2015/2016. Premien kan bara betalas ut till bussar som beställts efter den 31 december 2015 för att användas i kollektivtrafik enligt avtal om allmän trafikplikt.

Busstrafik som körs på kommersiell grund är därför utestängd från elbusspremien.

Gör om, gör rätt
Anna Grönlund på Sveriges Bussföretag är orolig för följderna av elbusspremiens utformning.

– Det riskerar att försena, fördyra och försvåra övergången till en klimatsmart svensk bussflotta. El är en viktig del i detta, tillsammans med olika förnyelsebara drivmedel.

– Gör om och gör rätt! Ändra enligt våra förslag i vår remiss och lyssna även på Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting som i sitt remissvar gjorde samma analys som vi, säger hon med adress till regeringen.

Peter Dänby på Energimyndigheten hoppas på fler som söker elbusspremien.

– Vi hoppas att ju längre tiden går att kollektivtrafikmyndigheterna och kommunerna som har befogenhet att upphandla linjetrafik, ser fördelarna med elektriskt drivna bussar, både vad gäller buller, avgaser och driftsekonomi och söker elbusspremien i så stor utsträckning som möjligt.

– Vi har naturligtvis respekt för att flera kollektivtrafikmyndigheter sitter med långsiktiga trafikavtal och det är inte lätt att under gällande avtal byta ut delar av fordonsparken. I vissa orter finns också uppbyggda fordonsgasanläggningar som försörjer vagnparken helt eller delvis med fordonsgas och det kan vara en svår fråga för kollektivtrafikmyndigheterna och kommunerna när två drivmedel ställs mot varandra.

Taggat som: , , , , , , , ,

1 kommentar »

Trackbacks

  1. Effektiv klimatpolitik? En granskning av partiernas förslag

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)