Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Upptrappad upphandlingsstrid på Gotland

Striden om Region Gotlands upphandling av busstrafiken på Gotland trappas upp. Nu har Gotlandsbuss JO-anmält den för upphandlingen ansvarige tjänstemannen. Foto: Ulo Maasing.

Striden om Region Gotlands upphandling av busstrafik trappas upp ytterligare. Gotlandsbuss har nu JO-anmält den tjänsteman på Region Gotland som är ansvarig för upphandlingen. Samtidigt har Gotlandsbuss vänt sig till Kammarrätten för att hindra att Region Gotland skriver avtal med någon anbudsgivare innan frågan om Gotlandsbuss krav att upphandlingen ska göras om har avgjorts av förvaltningsrätten.

Turerna kring den omstridda upphandlingen av busstrafiken på Gotland blir nu allt fler och mer komplicerade. Innan valborgsmässoaftonen JO-anmälde Gotlandsbuss den ansvariga upphandlaren på Region Gotland. Gotlandsbuss vill att JO ska utreda om tjänstemannen har gjort sig skyldig till tjänstefel eller brott mot tystnadsplikten, samtidigt som man hävdar att tjänstemannen har brutit mot den totala anbudssekretess som man anser gäller för upphandlingen.

Där spelar uppgifter som Region Gotland genom tjänstemannen har lämnat ut till bussmagasinet.se en central roll. På eget initiativ lämnade tjänstemannen till bussmagasinet ut de frågor och svar som ställts och getts under upphandlingens gång.

Av de handlingar som Region Gotland har lämnat ut framgår vilka frågeställarna är. Uppgifterna har inte maskerats av regionen. Samtliga frågor i anslutning till upphandlingen har ställts av antingen Gotlandsbuss eller Bergkvarabuss. Det är de två företag som idag kör all allmän och särskild kollektivtrafik på ön. Ett brott mot den totala anbudssekretessen, menar Gotlandsbuss.

Region Gotland tillbakavisar anklagelsen att man har brutit anbudssekretessen. I en av sina inlagor till förvaltningsrätten skriver regionen bland annat att Gotlandsbuss redan tidigare offentligt har gjort klart att man inte kommer att lämna in något anbud.

Dessutom, skriver regionen till förvaltningsrätten, ”är inte heller antalet frågeställare i en upphandling synonymt med vilka leverantörer som slutligen lämnar anbud. Leverantörer kan många gånger beakta inkomna frågor från sina konkurrenter för att sedan lämna ett anbud utan att för den delen ha yttrat sig om underlaget under anbudstiden.”

På torsdagen vände sig vände sig också Gotlandsbuss till kammarrätten i Stockholm för att överklaga ett beslut från förvaltningsrätten. Tidigare har bussföretaget begärt att förvaltningsrätten dels stoppar den pågående upphandlingen, dels att rätten också interimistiskt förbjuder regionen att skriva avtal med någon leverantör innan frågan om upphandlingen ska stoppas eller inte är avgjord.

Förvaltningsrätten sa nyligen nej till kravet på ett interimistiskt förbud. Det beslutet har Gotlandsbuss nu överklagat till kammarrätten. Även här lyfter Gotlandsbuss fram att regionen har avslöjat vilka företag som ställt frågor kring upphandlingen och att bussmagasinet, liksom Gotlandsbuss, bedömer att bara ett företag lämnar anbud, Bergkvarabuss.

Det betyder, skriver Gotlandsbuss till Kammarrätten, att regionen inte har någon skyldighet att skicka en underrättelse om tilldelningsbeslut, vilket i sin tur innebär att det inte råder någon avtalsspärr och någon möjlighet att begära överprövning av upphandlingen. Det gör det möjligt för regionen att omedelbart skriva avtal med Bergkvarabuss.

”För att förhindra en sådan irreparabel konkurrenssnedvridning och för att förutsättningarna för att pröva överprövningen inte ska förtas bör kammarrätten således meddela ett interimistiskt beslut,” skriver Gotlandsbuss till Kammarrätten.

Taggat som: , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)