Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Svenska bussar i miljötäten men förarbristen stort problem

Sveriges Bussföretag har nu presenterat sin årliga statistikrapport med massor av data kring busstrafik och bussföretag. Foto: Ulo Maasing.

De svenska bussföretagen fortsätter att gå i bräschen när det gäller fossilfria transporter. Huvuddelen av turist- och beställningstrafiken kör precis som kommersiell linjetrafik på biodrivmedel och redan idag är 88 procent av den upphandlade busstrafiken fossilfri. Det framgår av Sveriges Bussföretags årliga statistikrapport som presenterades på onsdagen. Rapporten är en användbar kunskapsbank om den svenska bussbranschen. Den visar bland annat på att den svenska bussförarkåren är en åldrande yrkesgrupp med stora, stundande pensionsavgångar. Likaså visar rapporten tydligt att busstrafiken skulle bryta samman utan invandrare. Nästan varannan bussförare är utrikes född.

Sveriges Bussföretag framhåller att framgångarna i omställningen till fossilfri busstrafik är helt beroende av tillgången till rena biodrivmedel som HVO100, en syntetdiesel som tillverkas från förnybara källor som trä, avfall och grödor. Sverige har gott om dessa råvaror men många andra EU-länder är kritiska till att odla drivmedel.

– För transportsektorns omställning är det viktigt att Sverige har en stark och enad röst i EU om att vi vill behålla skatteundantaget för biodrivmedel efter 2020. Efterfrågan på biodrivmedel är hög men oklara politiska villkor hindrar producenterna från nödvändiga investeringar. Sverige skulle kunna exportera biodrivmedel samtidigt som vi ställer om transportsektorn, säger Anna Grönlund, vice vd och branschchef vid Sveriges Bussföretag.

I Kina är stadsbusstrafiken helt elektrifierad i en del mångmiljonstäder. En av dessa är trettonmiljonstaden Shenzhen, norr om Hongkong. Här några elbussar från BYD på en depå i centrala Shenzhen. Foto: Ulo Maasing.

Rapporten konstaterar att den internationella trenden går mot eldrift av stadsbusstrafik. Eldrivna bussar är tystare, vibrerar mindre och är helt emissionsfria vilket förbättrar luftkvaliteten. I Kina är stadsbusstrafiken helt elektrifierad i flera mångmiljonstäder som infört skattelättnader för elbussar. I Sverige har elbussarna nästan fördubblats det senaste året, men från låga siffror.

– Ska elektrifieringen av stadsbusstrafiken komma igång på allvar kan inte el till bussar beskattas högre än el till spårtrafik. Det borde löna sig att vara miljövänlig och därför kan vi inte straffskatta elbussarna. Som även EU-kommissionen framhållit är ekonomiska styrmedel avgörande för busstrafikens elektrifiering, säger Anna Grönlund.

Av rapporten framgår tydligt att Europa och Sverige halkar efter rejält när det gäller satsningar på snabba, högklassiga bussystem som BRT, Bus Rapid Transit. Idag finns i Sverige inga kompletta BRT-linjer och bara fem procent av alla BRT-resor görs i Europa. Latinamerika och Asien dominerar stort.

Halkar efter
I slutet av 2017 fanns 899 verksamma bussbolag i Sverige. Av dem bedrev 272 linjetrafik och 627 bedrev charter- eller fjärrtrafik. Bussföretagen är i allmänhet små. Bara två procent av företagen har fler än 100 anställda. Det typiska medlemsföretaget i Sveriges Bussföretag är ett litet familjeägt företag som gått i arv och där flera generationer arbetar tillsammans i bolaget. Verksamheten är främst skolskjuts- och beställningstrafik. De företag som kör linjetrafik är färre men större. De blir också färre och större med åren.

Branschen omsatte 2017 34,9 miljarder kronor men skär knappast guld med täljkniv. Lönsamheten är bara ungefär hälften av genomsnittet för näringslivet som helhet. 2017 var den 3,1 procent för företag med linjetrafik och 4,3 procent för företag med charter- och fjärrtrafik.

Åldrande bussförare
Kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna för bussbranschen de närmsta åren, konstaterar rapporten. Var fjärde bussförare är över 60 år och under de kommande tre åren vänts cirka 2 600 förare gå i pension. Samtidigt blir det allt svårare för bussföretagen att rekrytera nya, utbildade förare. Sex av tio bussföretag med rekryteringsbehov uppger att de haft svårt att rekrytera personal det senaste året.

Åldersstrukturen i branschen framgår av det här diagrammet ur rapporten. Diagrammet är baserat på data från Svenskt Näringsliv. Värt att tänka på att rapporteringssystemet utesluter många förare som är 67 år eller äldre. Det innebär att denna grupp är större än vad diagrammet visar.

Rapporten visar också tydligt att branschen har misslyckats med att rekrytera fler kvinnor till föraryrket. Under perioden 2005 – 2018 pendlade andelen män i yrket stadigt mellan 87 och 85 procent. I fjol var 86 procent av bussförarna män.

Samtidigt visar rapporten att busstrafiken i Sverige till stor del skulle klappa samman utan invandrare. Sveriges Bussföretag tror att bussföraryrket skulle kunna bli en motor till integration för många fler än idag. Att lösa kompetensbristen inom transportsektorn går hand i hand med integrationsutmaningen, menar organisationen.

Andelen utrikes födda bussförare har ökat från 25 procent år 2005 till 46 procent 2016, vilket framgår av diagrammet nedan som är hämtat från rapporten och bygger på data från Svenskt Näringsliv. Allt talar enligt rapporten för att trenden kommer att stärkas ytterligare eftersom en stor andel av de bussförare som troligtvis går i pension de närmsta åren är inrikes födda.
Här kan du ladda ner hela rapporten.

Taggat som: , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)