Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Nya forskningsprojekt om covid-19: bussförare, resande, skoltider och finansiering

Covid-19-pandemins konsekvenser för bussförare som kör kollektivtrafik tas upp i ett av flera nya forskningsprojekt vid VTI, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut. Foto: Ulo Maasing.

Covid-19-pandemins konsekvenser för bussförare som kör kollektivtrafik tas upp i ett av flera nya forskningsprojekt vid VTI, Statens Väg- och Transportforsknings-institut. Andra forskningsprojekt om pandemins konsekvenser gäller människors resande under pandemin, hur denna påverkar finansieringen av kollektivtrafiken och hur pandemin påverkar persontransporterna på kort och lång sikt.

Anna Sjörs Dahlman är forskare på VTI och leder en studie som handlar om pandemins konsekvenser för bussförare i kollektivtrafik.

– Vårt fokus i studien är bussförare och hur pandemin har påverkat deras arbetsliv, arbetsmiljö och den egna hälsan. Men vi kommer också ta reda på beställares och operatörers erfarenheter för att förstå orsakerna bakom det som förarna upplever. Vi kommer bland annat att undersöka ekonomiska konsekvenser och om det finns en samsyn kring risker, åtgärder och konsekvenser mellan de olika aktörerna, säger hon.

I ett annat av de nya forskningsprojekten vid VTI ska forskare kartlägga och skapa förståelse kring hur människors sätt att använda transporter har förändrats under covid-19, och hur resandet kan komma att förändras efter pandemin. Bland annat kommer forskarna att studera faktorer som kön, ålder och andra sociala aspekter för att se om pandemin har olik effekter för olika grupper av människor.

Målet med den här studien är att få fram kunskap om hur människor upplever och agerar när det gäller resande under pandemier.

– Det är värdefull kunskap att ha för att stå bättre rustad vid eventuella framtida pandemier och andra samhällskriser, men det är även en viktig pusselbit i planerandet av framtidens transporter, säger Jonas Ihlström som leder studien vid VTI.

Ett projekt som drivs inom ramen för K2, det nationella kunskapscentret för kollektivtrafik, handlar om hur kostnader och intäkter inom kollektivtrafiken utvecklats till följd av covid-19-pandemin.

– Vi kommer att undersöka hur kostnader och intäkter utvecklats både på kortare och längre sikt och hur det i sin tur påverkar möjligheten att nå de politiska målen för kollektivtrafiken, säger John Hultén, föreståndare för K2.

Andra nya forskningsprojekt tar upp effekten av utspridda tider för skolstart när det gäller trängsel i kollektivtrafiken och pandemins effekter på persontrafikresor med fokus på kollektivtrafiken.

Taggat som: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)