Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

SL: Skyddsglas för bussförare ger inte fler tillbud (uppdaterad)

SL: Skyddsglasen vid förarplatsen har inte orsakat några tillbud. Foto. Ulo Maasing.

Skyddsglas vid förarplatsen på bussarna har inte ökat olycksrisken. Det konstaterar SL, det vill säga Trafikförvaltningen vid Region Stockholm, i två skrivelser till politikerna i regionens trafiknämnd. Där uppger SL-chefen David Lagneholm också att en intern undersökning som en stor operatör har gjort bland bussförarna har påvisat att en stor majoritet av dessa ansåg skyddsglasen vara en bra lösning.

Det är dels Vänsterpartiet, dels Socialdemokraterna i Region Stockholms trafiknämnd som har tagit upp frågan om skyddsglasen vid förarplatsen på bussarna i SL-trafiken.

Av SL-chefens svar framgår att SL har krävt att skyddsglas införs. Samtidigt framgår det att skyddsglasen inte är av plexiglas utan av polykarbonat som är ett mer hållbart material och bland annat används för flygplansfönster.

De bussföretag som kör för SL har frågat Transportstyrelsen om skyddsglasen kräver en registreringsbesiktning av hänsyn till trafiksäkerheten och fått ett nej till svar. Då har utöver de årliga kontrollbesiktningarna bilprovningen gjort en extra kontrollbesiktning av alla busstyper med monterade prototyper.

– Alla sådana kontrollbesiktningar har hittills varit utan anmärkningar. Det betyder att skyddsglasen har godkänts för varje enskild busstyp och vid varje enskild depå, skriver SL till politikerna.

SL tar också upp frågan om skyddsglasen har lett till fler tillbud eller olyckor. Svaret är nej.

Operatörerna informerar löpande SL om incidenter och tillbud.

– Trafikförvaltningen ställer krav på att händelser av allvarlig karaktär skall inrapporteras till trafikförvaltningen. Tillbud av mindre allvarlig karaktär, till exempel kraftiga inbromsningar, rapporteras med andra ord vanligtvis inte in.

– Vid genomgångar av rapporterade incidenter har det inte påvisats att skyddsglas varit en bidragande faktor till det inträffade. Det finns heller inga andra indikationer att något tillbud varit kopplat till skyddsglasen, skriver SL.

SL framhåller också att bussförarna i allmänhet är positiva till skyddsglasen. (OBS: Läs fotnot under artikeln!)

– Vi har fått återkoppling allmänt att förarkåren är nöjda med skyddsglasen. Till exempel genomförde Keolis (som bland annat svarar för busstrafiken i Stockholms innerstad) i februari en intern undersökning som påvisade att en överväldigande majoritet av förarna tyckte att det var en bra lösning, skriver SL.

Enligt SL varierar kostnaden per installerat skyddsglas mellan cirka 10 000 och cirka 14 000 kronor. För samtliga bussar i SL-trafiken handlar det således om en kostnad i storleksordningen 25 miljoner kronor.

Fotnot: Uppgiften att en undersökning bland förarna på Keolis skulle visat att en stor majoritet av dessa är positiva till skyddsglasen har senare ändrats av SL. I de handlingar som politikerna i trafiknämnden i Region Stockholm fick inför sitt sammanträde den 18 maj skrev SL-chefen David Lagneholm att en övervägande del av Keolis förare var nöjda med skyddsglasen. Det har senare visat sig att SL blandade ihop Nobina och Keolis. Den undersökning bland Keolis förare som SL hävdade hade gjorts hade istället genomförts av Nobina. I nyare versioner av handlingarna som skickades till trafiknämnden har SL låtit avsnittet om de nöjda förarna utgå.

Taggat som: , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)