Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Alla utom vinnaren överklagar i Gävleborg

Förvaltningsrätten i Falun har från tre företag fått ta emot begäran om överprövning av Region Gävleborgs upphandling av busstrafik. Foto: Sverige Domstolar.

Samtliga bussföretag som deltog i den uppmärksammade upphandlingen av busstrafik i Gävleborg nyligen har nu begärt överprövning av Region Gävleborgs tilldelningsbeslut. Undantaget är Transdev som tilldelades trafiken i det senaste beslutet från regionen. Under måndagen begärde såväl Vy Buss som Keolis och Bergkvarabuss att förvaltningsrätten i Falun överprövar upphandlingen.

Upphandlingen gäller Region Gävleborgs/X-trafiks busstrafik i Gästrikland, inklusive stadsbusstrafiken i Sandviken, däremot inte stadstrafiken i Gävle. Den fjärde oktober tilldelades Vy Buss det tioåriga trafikavtalet.

De övriga bussföretag som kom in med anbud var Keolis, Bergkvarabuss och Transdev. Keolis anbud underkändes Region Gävleborg som motiverade beslutet med att man inte ansåg att Keolis hade lämnat in komplett blankett när det gällde de fordon man planerade att använda i trafiken. Det som brast var enligt regionen att Keolis inte hade angett det så kallade SORT-värdet för alla busstyper, vilket var ett krav. SORT är ett värde som visar fordonens energianvändning.

Kvar fanns då tre företag, Vy Buss (med det lägsta utvärderingspriset), Transdev och Bergkvarabuss (med det högsta priset).

Underkände sig själv
En dryg vecka efter det att Vy Buss tilldelats trafiken, den 12 oktober, rev dock regionen upp sitt eget tilldelningsbeslut. Motiveringen var att man hade gjort fel i prövningen av anbuden och slog fast att tilldelningsbeslutet skulle ha blivit ett annat om man hade gjort rätt. Därmed var det klart att Vy Buss inte längre skulle få uppdraget.

Den 22 oktober fattade så regionen ett nytt tilldelningsbeslut. Anbuden från såväl Keolis som Vy Buss var nu underkända. Kvar i konkurrensen fanns Transdev och Bergkvarabuss. Transdev tilldelades trafiken eftersom företagets pris var lägre än det som Bergkvarabuss bjöd.

När avtalsspärren nu har löpt ut visar det sig att såväl Keolis som Bergkvarabuss och Vy Buss har begärt överprövning av regionens tilldelningsbeslut.

”Stora skadestånd hotar”
Bergkvarabuss vill att utvärderingen ska göras om och hävdar att Transdevs anbud borde ha förkastats eftersom det inte uppfyller de krav som ställdes i upphandlingen. Följaktligen bör Bergkvarabuss tilldelas trafiken.

Bergkvarabuss pekar på att det i upphandlingen ställdes krav på att när det gäller ”klass II-bussar ska minst 65 % av antalet produktionskilometer utföras av biogasdrivna fordon och/eller utsläppsfria fordon”.

Även om Bergkvarabuss inte har fått ut alla fordonsuppgifter i Transdevs bud hävdar företaget att minst 32 av klass II-bussarna kommer att driva med HVO eller RME. Totalt handlar det om cirka 57 klass II-bussar och då kommer enligt Bergkvarabuss endast cirka 25 av dessa att drivas med biogas eller vara utsläppsfria. ”Det finns ingen möjlighet att de 25 bussarna ska utföra minst 65 procent av produktionskilometrarna och att övriga 32 bussar endast ska utföra maximalt 35 procent av produktionskilometrarna”, skriver Bergkvarabuss.

Företaget varnar också för de konsekvenser Region Gävleborg riskerar:

”Vi vill betona de stora värden som står på spel och den risk för ytterst stora skadestånd som regionen potentiellt utsätter sig för om man har godkänt ett anbud som inte uppfyller ställda krav och som skulle ha förkastats”, skriver Bergkvarabuss till domstolen.

Rätta eller gör om
Keolis vill i första hand att regionen rättar sitt beslut och godkänner Keolis anbud. I andra hand begär Keolis att hela upphandlingen görs om. Keolis har i sin ansökan om överprövning begärt anstånd med att utveckla grunderna för sin ansökan.

Vy Buss begär i första hand att domstolen kräver att regionen rättar upphandlingen och i andra hand att denna ska göras om.

Vys anbud har förkastats av regionen med hänvisning till samma blankett som gjorde att Keolis´ bud förkastades. ”Vy Buss har bifogat en ej komplett ifylld blankett för planerade fordon. SORT-värde har ej angivits för alla busskategorier. Därför uppfyller inte anbudet minimikraven och därför går inte anbudet vidare till utvärdering”, skrev regionen i samband med att man underkände sin egen upphandling.

Vy Buss medger att man av misstag har uppgett fel SORT-värde för en av sina fordonsmodeller, men företaget anser inte att felet ska vara grund för uteslutning ur upphandlingen. Misstaget har troligen skett på grund av ett tekniskt inläsningsfel, skriver företaget och fortsätter:

”Det kan vara så att vinnande anbudsgivares Transdevs anbud och Bergkvarabuss anbud inte har uppfyllt alla obligatoriska krav. Skulle förvaltningsrätten komma fram till att Vy Buss anbud rätteligen inte har gått vidare till utvärdering ska upphandlingen i sådant fall göras om”, heter det i Vy Buss inlaga till förvaltningsrätten i Falun.

Taggat som: , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)