Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Lundaupphandling överklagad – hård kritik mot upphandlingen från Vy Buss

Förvaltningsrätten i Malmö. Foto: Sveriges Domstolar.

Skånetrafikens upphandling av buss- och spårvägstrafiken i Lund (klicka här) blir nu en fråga för domstol. I upphandlingen tilldelades Keolis Sverige trafiken på ett tolvårigt avtal med Vy Buss som tvåa i Skånetrafikens utvärdering, trots att Vy:s anbudspris var närmare fem miljoner billigare per år än Keolis´. Skånetrafiken ansåg att Keolis erbjöd en bättre kvalitet än Vy Buss. I sin begäran om överprövning hos förvaltningsrätten i Malmö riktar nu Vy Buss hård kritik mot Skånetrafikens sätt att genomföra upphandlingen. Vy Buss kör stadstrafiken i Lund idag.

I upphandlingen tilldelades trafiken det företag som Skånetrafiken ansåg vara mest fördelaktigt utifrån förhållandet mellan pris och kvalitet. Det innebär att man utgick från det anbudspris som respektive företag hade erbjudit. Sedan värderades anbuden utifrån tre kvalitetskriterier: kundnöjdhet, punktlighet och trafiklösning. Från företagens anbudspris gjordes sedan ett prisavdrag för kvalitet. På det sättet fick Skånetrafiken fram ett utvärderingspris som i sin tur avgjorde vilket företag som tilldelas trafiken.

De båda företagens bud, prisavdrag för kvalitet och utvärderingspris blev detta:
Keolis: Anbudspris 89 783 502 kr, prisavdrag 40 000 000 kr, utvärderingspris 49 783 502 kr;
Vy Buss: Anbudspris 85 103 350 kr, prisavdrag 23 000 000 kr, utvärderingspris 62 103 350 kr.

I en 29-sidig skrivelse till förvaltningsrätten i Malmö går Vy Buss hårt fram med Skånetrafikens upphandling. Företaget pekar på att de kvalitetsmätningar som Skånetrafiken de senaste åren har visat på hög kvalitet och punktlighet, samt ett starkt ökat resande när Vy har kört trafiken. Vy Buss tog över trafiken 2013. Fram till 2019 ökade resandet med cirka 40 procent. Sedan slog pandemin till.

Vy anser att Skånetrafikens utvärderingsmodell strider mot de principer om förutsägbarhet och öppenhet som finns i LUF, lagen om upphandling inom försörjningssektorn. Bland annat menar företaget att Skånetrafiken uttrycker sig mycket vagt när det gäller bedömningsgrunderna och skriver: ” Skånetrafiken har bland annat använt ord som relevant, aktuellt, väl anpassat, trovärdig, klar och konkret bild, tydligt, god förståelse, lyhördhet, omvärldsbevakning, initiativförmåga, engagemang, framåtanda, kreativ, tydlig, professionell, kvalitativt m.fl.”

– Skånetrafiken har genomgående använt formuleringar och ord som ger betydande utrymme för tolkningar, och således även betydande utrymme för Skånetrafikens subjektiva bedömningar och eget godtycke, skriver Vy Buss till domstolen.

– Det är omöjligt att förstå och på ett objektivt sätt förhålla sig till utvärderingsmodellens bristfälliga bedömningsgrunder. När bedömningen från Skånetrafiken är subjektivt och godtycklig kommer de poäng som anbudsgivarna erhåller inte att vara objektiva och rättvisande, heter det i skrivelsen till förvaltningsrätten.

Vy Buss hävdar också att upphandlingen strider mot principerna om likabehandling, öppenhet och förutsägbarhet.

– På grund av upphandlingens omfattande brister i öppenhet saknas det möjlighet att kontrollera om Skånetrafiken har bedömt anbudsgivarnas offererade produkter på lika villkor. Upphandlingens brister i öppenhet medför att det saknas möjlighet att i efterhand kontrollera om Skånetrafiken har gjort en korrekt prövning av anbuden och om LUF efterlevts. I nu aktuella upphandlingen är upphandlingsdokumentationen, och utvärderingsmodellen, utformad på ett sådant sätt att Skånetrafiken har gett sig själv fri prövningsrätt, skriver Vy Buss.

Senast den 4 februari ska Skånetrafiken komma in mes sitt svar till förvaltningsrätten i Malmö.

Taggat som: , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)