Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Svealandstrafiken: Vi vill driva utvecklingen framåt

Martina Lindblom Alanko, hållbarhets- och inköpschef vid Svealandstrafiken: Förarmiljön och hållbarhetsfrågorna är två områden som vi anser är väldigt viktiga och tycker att de ska betonas i all trafikupphandling. Foto: Svealandstrafiken.

Det samhällsägda bussföretaget Svealandstrafiken genomför just nu en stor upphandling av elbussar till sin trafik i Örebro vilket vi tidigare rapporterat om (klicka här). I upphandlingen ställer Svealandstrafiken tuffa krav och utvärderingskriterier både när det gäller förarnas arbetsmiljö och social och miljömässig hållbarhet. ”Vi vill driva utvecklingen i branschen framåt”, säger Martina Lindblom Alanko, hållbarhets- och inköpschef och Emma Bratt som är den upphandlare på Svealandstrafiken som har ansvaret för den stora elbussupphandlingen.

– Förarmiljön och hållbarhetsfrågorna är två områden som vi anser är väldigt viktiga och vi tycker att de ska betonas i all trafikupphandling. Som trafikföretag har vi nu förmånen att ställa kraven direkt på bussleverantörerna, säger Martina Lindblom Alanko.

– Det betyder inte att vi tycker att man i upphandlingar hittills har ställt för låga krav. Men vi ser att det finns en utvecklingsmöjlighet och förarnas arbetsmiljö är väldigt viktig.

Upphandlingen gäller i ett första skede 46 batteridrivna elbussar för BRT-trafik, stadstrafik och regiontrafik. Innan Svealandstrafiken specificerade kraven i upphandlingen hade företaget en dialog med totalt tio bussleverantörer.

– Där kunde vi se att det fanns skillnader mellan vad de olika leverantörerna premierar. Vi fick också se många nyheter om hur man kan göra det bättre för förarna på olika sätt. För att främja konkurrensen på marknaden för bussleverantörer valde vi därför att lägga förarmiljön som ett av utvärderingskriterierna för att driva frågan framåt utan bekostnad av konkurrensen. Här blir det då upp till leverantörerna att visa vad de kan göra för att utveckla förarnas arbetsplats, berättar Emma Bratt.

Emma Bratt är ansvarig för Svealandstrafikens stora elbussupphandling. ”Istället för att bara ställa en massa tekniska krav gör vi en funktionsutvärdering. De tekniska funktionerna är bussleverantörerna bättre än vi på”, säger hon. Foto: Privat.

Tre huvudpunkter
I sin utvärdering av förarmiljön fokuserar Svealandstrafiken på tre huvudpunkter: hållbarhet, ergonomi och en säker arbetsmiljö, exempelvis när det gäller hot och våld eller smittskydd.

– Vi tror att marknaden kan så mycket mer än vad vi idag ser på bussarna. Under leverantörsdialogerna har vi sett att det finns en hel del tankar och idéer om hur man kan göra det bättre för förarna. Vi har också konstaterat att olika leverantörer fokuserar på delvis olika faktorer i förarmiljön, säger Martina Lindblom Alanko.

– Vi utgår från de branschgemensamma rekommendationerna i Bus Nordic. Sedan får vi se vad leverantörerna presenterar när det gäller förarmiljön. Eftersom vår avsikt är att förbättra och driva utveckling kan det hända att vi i vissa avseenden går längre än Bus Nordic.

I utvärderingen av anbuden kommer även facket att engageras när det gäller förarmiljön. Att rakt av jämföra olika leverantörers anbud mot varandra, en så kallad relativ utvärdering, kommer inte att ske. Istället kommer en individuell utvärdering av varje enskilt anbud göras mot ett antal punkter som beskriver Svealandstrafikens målbild när det gäller förarmiljön och poängsättas utifrån dessa kriterier. Det kan gälla att få bort tunga moment i arbetet, minska antalet nackvridningar som föraren måste göra och så vidare. Sedan görs en sammanvägd bedömning med poängen som grund.

– Istället för att bara ställa en massa tekniska krav gör vi en funktionsutvärdering där vi talar om vilket mål vi vill uppnå. De tekniska funktionerna är bussleverantörerna bättre än vi på, framhåller Emma Bratt.

Social hållbarhet
Även när det gäller social hållbarhet och hållbara leveranskedjor tillhör Svealandstrafiken de upphandlare som ställer hårda krav. De innebär att FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna ska uppfyllas, likaså FN:s barnkonvention och FN:s konvention mot korruption. Bland de krav som finns i upphandlingen är även den internationella fackföreningsrörelsens konventioner som gäller tvångsarbete, barnarbete, diskriminering, föreningsrätt och organisationsrätt. Även andra krav när det gäller social hållbarhet ställs i upphandlingen.

Samtidigt är en buss en komplex produkt med komponenter från många olika håll och som kan produceras under väldigt olika förhållanden.

– I den här upphandlingen begär vi att leverantörerna redovisar hur de arbetar idag med de här frågorna och visa att det här är frågor som de måste fundera på redan i anbudsskedet, säger Martina Lindblom Alanko.

– Leverantörerna ska ha en policy för hur man hanterar de krav som ingår i hållbara leveranskedjor, de ska ha medarbetare som arbetar med frågorna och kartlägga leveranskedjorna samt identifiera både aktuella risker och potentiella risker.

– Den stora biten när det gäller hållbara leveranskedjor är att man gör en kontinuerlig uppföljning. Om man då finner brister ska leverantören ha en åtgärdsplan för att korrigera bristerna. Vi vill ju att leverantörerna ständigt ska bli bättre, framhåller Martina Lindblom Alanko.

Emma Bratt pekar på att det finns tre nivåer av revisioner för att följa upp kraven på leverantörerna. Den lägsta nivån är en egendeklaration där företagen får svara i ett formulär hur de hanterar risker med mera. Nästa steg är att göra en kontorsrevision på plats hos leverantören och det sista steget är en fabriksrevision.

– Vid fabriksrevisioner går man ofta samman med andra. Där ser vi gärna att trafikföretagen och upphandlare gör gemensamma revisioner för att följa upp eventuella brister, säger hon.

– Det effektiviserar processen för alla parter och man får en gemensam bild vilka brister som kanske är en utmaning för hela bussleverantörsmarknaden att förbättra.

Win-win
Emma Bratt framhåller att avtalsvillkoren i upphandlingen ska uppfyllas i tolv år, alltså även när bussarna har levererats.

– Då är det viktigt att ha en åtgärdsplan. Man kan gå in med viten mot leverantören och i sista hand bryta med denne. Men vår ambition är att åstadkomma förändringar framåt i tiden, även om vi skulle finna brister i leveranskedjorna när bussarna har levererats. Alla slag av socialt hållbarhetsarbete är i mångt och mycket framåtdrivande, tillägger Martina Lindblom Alanko.

– Hållbarhet är viktigt även för våra bussleverantörer. De vill också ha god koll på sina leveranskedjor. Här finns en win-win-situation både för oss som beställare och för våra leverantörer.

Kommer då de högre kraven att också vara kostnadsdrivande och göra bussarna dyrare i inköp?

– Det vi kan säga är att ju fler som ställer krav, desto mer driver vi marknaden framåt. Då ökar antalet leverantörer som kan erbjuda hållbara produkter och hävstångseffekten blir att dessa krav i framtiden inte blir kostnadsdrivande, svarar Martina Lindblom Alanko.

– För oavsett om hållbarhetskrav är kostnadsdrivande så leder ju det till en investering i samhället i stort där vi bor och lever.

Taggat som: , , , , , ,

Categorised in: Nyheter, Reportage

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)