Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Svidande kritik mot regeringsförslag om FAME

RME är det vanligaste FAME-drivmedlet.

RME som utvinns av raps är det vanligaste FAME-drivmedlet.

Finansdepartementets förslag på en mycket kraftig höjning av energiskatten på FAME för låginblandning och som koncentrerad biodiesel får svidande kritik från nästan alla remissinstanser. Det konstaterar 2030-sekretariatet som har gått igenom alla remissvaren. FAME är samlingsnamn för biodiesel. Den vanligaste biodieseln är RME.

Finansdepartementet vill genomföra en mycket kraftig höjning av energiskatten på FAME för låginblandning och som koncentrerad biodiesel. Departementet motiverar höjningen med att man vill undvika att drivmedlen överkompenseras enligt EU:s regelverk, samtidigt som man tar bort taket för skattebefrielse på 15 % HVO i fossil diesel.

HVO är ett biodrivmedel, hydrerade vegetabiliska oljor.

När regeringen först ville straffbeskatta HVO möttes man av en häftig kritikstorm, inte minst från kollektivtrafikbranschen. Men regeringens planer stötte också på patrull hos EU, vilket gjorde att regeringen fick backa från sina planer.

Istället har finansdepartementet senare återkommit med förslag på drastiskt höjda skatter på FAME där RME ingår. Även de planerna har tidigt mötts av stark kritik från kollektivtrafikföretag och deras organisationer. Nu när remissvaren har kommit in till Finansdepartementet visar det sig att kritiken mot förslaget är förintande.

Så här summerar 2030-sekretariatet remissvaren som sammantaget utgör en rejäl sågning av Finansdepartementets förslag:

· Remissinstanserna är positiva till att taket för skattebefrielse för HVO tas bort.

· Nästan alla remissinstanser är mycket kritiska mot förslaget om höjd beskattning av FAME, med nedanstående huvudargument:

· Merkostnaderna för användning av FAME är underskattade, och därmed kommer man fram till en för hög ökning av beskattningen på drivmedlet.

· FAME-priserna varierar kraftigt över tid, bland annat beroende på skörd av spannmål, och tidsserien som använts som underlag för prissättningen är alltför kort och inte representativ.

· Förslaget om en ”säkerhetsnivå” i beskattningen riskerar leda till att drivmedlet får en för hög skatt.

· Förslagen är inte teknikneutrala; diesel med liknande egenskaper men olika produktionsmetoder kan få olika beskattning. Därtill blir beskattningen av FAME skild från exempelvis etanol och biogas.

· Förslagen är dåligt beredda, konsekvensbedömning saknas och remisstid under sommaren försvårar en seriös behandling från remissinstanserna.

· Målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta borde vara grunden för de förslag som läggs, inte målet om 10% förnybar energi 2020 som Sverige redan uppnått.

· Det saknas en långsiktig politik för omställningen från fossila till förnybara drivmedel, som bör arbetas fram i bred samverkan med branschens aktörer.

2030-sekretariatet ska säkerställa att Sverige når en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030. Sekretariatet etableras av tankesmedjan Fores, med aktörer inom fordon, drivmedel och beteenden som partners.

Share Dela

Taggat som: , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)