Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Sex av tio bussbolag har svårt att hitta förare

Bristen på bussförare ökar snabbt. Foto: Scania.

Bussbranschen i Sverige hotas, som vi tidigare rapporterat, av en omfattande brist på bussförare. Enligt Transportföretagens nya rapport ”Tempen på bussbranschen 2018” kommer branschen att behöva anställa 7 300 bussförare fram till 2020. Samtidigt uppger sex av tio bussföretag med rekryteringsbehov att de har svårt att hitta förare.Åtta av tio företag har behov av att rekrytera och tre av fyra företag säger sig ha haft svårt att hitta personer med rätt yrkesutbildning.

Bara i år behöver drygt 3 100 personer rekryteras till bussföraryrket och under de kommande två åren, 2019 – 2020, behövs ytterligare 4 200 nya bussförare. Behovet av bussförare de kommande tre åren ökar nu kraftigt. Sedan 2016 har behovet ökat med 74 procent. Samtidigt har bussföretagen svårt att rekrytera kvinnor. Bara fjorton procent av de anställda bussförarna är kvinnor, konstaterar rapporten.

Störst är rekryteringsbehovet i de tre storstadslänen. I Stockholms län uppskattas behovet till 2996 bussförare, i Västra Götaland till 1 395 förare och i Skåne till 501 förare.

Bussförarkåren är också en åldrande yrkeskår med stora pensionsavgångar framöver. Var fjärde bussförare är över 60 år och under de kommande tre åren förväntas cirka 2 600 bussförare gå i pension.

Men det är inte bara förare som branschen behöver rekrytera. Bussföretagen behöver också anställa 400 mekaniker och 120 trafikledare mellan 2018 och 2020. Behovet av bussmekaniker det närmaste året uppskattas till 175 personer, varav två tredjedelar efterfrågas av de allra största företagen.

I rapporten presenterar Transportföretagen en katalog på åtgärder som man anser behöver vidtas:

Det behövs långsiktiga och offentliga satsningar som bidrar till att förändra bilden av yrkesutbildningar.

Utbildningskvaliteten behöver stärkas. Genom att initiera och stärka samverkan mellan utbildningsanordnare och företag i bussbranschen höjs utbildningskvaliteten.

Antalet platser inom vuxenutbildningen måste öka. Därför är en fortsatt – och långsiktig – utbyggnad av yrkesvux och yrkeshögskolan nödvändig. Därutöver är en fortsatt satsning på arbetsmarknadsutbildningar också av stor betydelse för transportnäringen.

Fortsatt offentlig stöttning och utveckling och implementering av valideringssystem och yrkesprov.

Integrerad körkortsutbildning för elever i gymnasieskolan – körkort utökar anställningsbarheten för ungdomarna.

Här kan du ladda ner rapporten från Transportföretagen.

Taggat som: ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)