Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Uppsatser om hållbar mobilitet belönades på Transportforum

Kevin Lloret Cendales och Isabella Skönström fick pris för bästa uppsatser om hållbar mobilitet.

För tredje gången delade K2 ut pris på Transportforum i Linköping för bästa uppsats inom hållbar mobilitet. Två uppsatser, den ena på kandidat- och den andra på matsernivå, belönades för sin höga vetenskapliga kvalitet med 10 000 kronor respektive 15 000 kronor.

Text och foto: Paula Isaksson

Priset för bästa uppsats inom hållbar mobilitet i städer och storstadsregioner delas ut av K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning i kollektivtrafik, vartannat år.

– Vi vill med det här priset intressera fler studenter att skriva sitt examensarbete om kollektivtrafik och annan hållbar mobilitet. Bedömningskriterierna vi utgår från är samhällsrelevans, utvecklingspotential samt hög vetenskaplig kvalitet, säger Helena Svensson, utbildningsansvarig hos K2.

Bakom bästa kandidatuppsats 2019 står Isabella Skönström, vid Kulturgeografiska institutionen på Stockholms universitet, med en studie om kollektivtrafikinvesteringar och socialt kapital. Uppsatsen syftar till att öka förståelsen för hur vi skapar en mer nyttomaximerande kollektivtrafik.

– Under min utbildning förstod jag att kollektivtrafik är ett viktigt maktmedel eftersom den kan koppla samman människor från olika sociala strukturer och sända ut signaler om att deras område är av prioritet. Jag hoppas att man tar sådana här frågor i beaktning när man planerar ny infrastruktur, och inte bara ser det som en transportlösning, utan också på de positiva sociala effekter som kollektivtrafiken kan få, säger Isabella.

Den andra pristagaren är Kevin Lloret Cendales som belönades med 15 000 kronor för sin masteruppsats på Institutionen för byggvetenskap vid KTH. I uppsatsen utvecklar han en modell för att förutsäga prestandan och robustheten hos bussbesättningsplaner.

– Mitt intresse för transportsystem kom redan när jag var barn och reste mycket med mina föräldrar. Optimering av kollektivtrafik är en utmaning som stora städer står inför och min modell har utvecklats i samarbete med Keolis i Stockholm.

Så här lyder juryns motiveringar:

”Isabelle Skönström tilldelas årets pris för bästa uppsats på kandidatnivå för sin uppsats som behandlar det mycket relevanta ämnet relationen mellan socialt kapital och kollektivtrafikinvesteringar. Genom kvalitativa intervjuer och observationsstudier tydliggör uppsatsen hur kollektivtrafik kan förstås som en investering i socialt kapital för en mer nyttomaximerande kollektivtrafik. Författaren visar på mycket god känsla för vetenskaplig kvalitet och kopplar på ett förtjänstfullt sätt samman eget insamlat empiriskt material med befintlig teori.”

”Kevin Lloret Cendales tilldelas årets pris för bästa uppsats på masternivå för ett mycket ambitiöst och relevant arbete som har potential att bidra till förbättringar i operatörernas planering. Insamlad data ger intressanta och användbara resultat genom den kvalificerade analys som gjorts och diskussionen är insiktsfull. Inom ramen för arbetet har en modell och ett datorverktyg utvecklats för att förutsäga hur väl olika driftsscheman fungerar och dessas robusthet vid störningar. Arbetet som håller en mycket hög kvalitet kan leda till effektivare och robustare busstrafik i städer.”

I samband med persontrafikmässan i Göteborg i höst uppmärksammas bästa uppsats om kollektivtrafik på väg. Bakom tävlingen står K2 tillsammans med Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik.

Taggat som: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)