Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Ödesår för klimatsmart busstrafik – biodrivmedel hotas av EU

Om Sverige inte får fortsatt skattebefrielse för HVO kommer kollektivtrafikens årliga kostnader att öka med 700 miljoner kronor. Foto: Ulo Maasing.

Det här året är ett ödesår för biodrivmedel i busstrafiken. Det konstaterar Sveriges Bussföretag med anledning av att EU under året kommer att fatta ett antal avgörande beslut när det gäller användningen av biodrivmedel i transportsektorn. Sveriges Bussföretag har tillsammans med Transportföretagen och flera andra organisationer under flera år arbetat för gynnsamma villkor för biodrivmedel för transportsektorn inom hela EU. Även regeringens särskilde samordnare för Fossilfritt Sverige, Svante Axelsson, har arbetat hårt för detta och den svenska regeringen har upprepade gånger lyft frågan med övriga medlemsländer inom EU. Hur det går är ännu ovisst.

Sveriges Bussföretag genomför just nu en serie digitala möten över landet. Där möter organisationens regionala avdelningar tillsammans med företrädare för Sveriges Bussföretag nationellt politiker med förtroendeposter inom kollektivtrafik, regional tillväxt och utveckling.

Bussföretagen tar också kontinuerligt fram underlag och fakta tillsammans med Svensk Kollektivtrafik och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), fakta som används vid möten och i olika skrivelser samt i debattartiklar och andra utspel.

Branschorganisationen har räknat ut att om Sverige efter 2021 inte får fortsatt skattebefrielse för flytande biodrivmedel som HVO kan kostnaderna för den samhällsbetalda kollektivtrafiken öka med 700 miljoner kronor per år. Det är en kostnadsökning som kommer i ett läge när kollektivtrafiken i landet redan har drabbats hårt av följderna av covid-19-pandemin.

Över 85 procent av bussarna i Sverige kör fossilfritt. Foto: Ulo Maasing.

Idag leder bussbranschen omställningen till en fossilfri fordonsflotta i Sverige. Över 85% av bussarna i landet kör fossilfritt.

I nuläget är biogas skattebefriat under tio år (dvs t o m 2030) och flytande (höginblandade) biodrivmedel är skattebefriade till och med det här året. För tiden därefter finns ännu inga besked. Regeringen har skickat in en ansökan till EU-kommissionen om en förlängning för 2022.

Sverige står idag för 30% av den globala HVO konsumtionen. Med en fortsatt reduktionsplikt för dieselolja ökar behovet av HVO, vilket i sig förväntas driva upp priset på just HVO.

Samtidigt finns idag i många EU-länder tt stort motstånd mot grödebaserade råvaror i biodrivmedel vilket är ett hot mot RME samt etanol. Det kan därför komma nya begränsningar i olika direktiv och förordningar från EU gällande biodrivmedel. Det gäller både vilka råvaror som får användas och vilka biodrivmedel som anses uppfylla EU:s klimatkrav.

Det kan i sin tur medföra att många svenska bussar tvingas återgå till att köra på diesel och att det blir sämre konkurrens på drivmedelsmarknaden och därmed högre priser för bussföretagen för biodrivmedel.

Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag: Det är viktigt att inte satsa på endast en eller två lösningar. Alla fossilfria alternativ behövs. Foto: Ulo Maasing.

– Att det inom många av EUs medlemsländer och även bland förtroendevalda och tjänstemän inom EUs olika organ finns ett så stort motstånd mot grödebaserade råvaror och biodrivmedel är för många i Sverige svårt att förstå. Vi har i generationer bedrivit ett hållbart jord- och skogsbruk och att odla råvarorna till framtida drivmedel är för många av oss själva sinnebilden för förnybart.

– Men för många av våra europeiska grannar ser världen annorlunda ut. Den närmaste stora skogen kanske är en park och minnen av matbrist och dåliga livsmedel under styrande diktaturer lever hos många människor. Jag märker själv detta motstånd hos många när jag deltar i möten i Bryssel exempelvis inom våra europeiska organisationer IRU och UITP, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Sveriges Bussföretag och andra svenska organisationer inom transportsektorn betonar dock att alla alternativ behövs om vi ska klara av klimatkrisen och ställa om till en hållbar transportsektor som kan möta behoven nu och i framtiden. Man pekar på att det framöver behövs en mix av flytande biodrivmedel, biogas och el.

– Det är viktigt att inte satsa på endast en eller två lösningar och vi måste beakta ekonomisk hållbarhet i hela kedjan. Om vi misslyckas med att få gynnsamma villkor för biodrivmedel även i fortsättningen får det stora konsekvenser för den svenska busstrafiken.

– Redan 2022 ska, om inte fortsatt undantag beviljas, höginblandade biodrivmedel beskattas. Det uppskattas ge en kostnadsökning på cirka 5-6 kronor per lite för exempelvis HVO. Med tanke på de diskussioner som pågår inom EU finns det en uppenbar risk att grödebaserade biodrivmedel såsom RME minskar klart i tillgång. Sammantaget innebär det att den svenska busstrafiken kan tvingas backa in i en klimatsmart framtid och att de svenska klimatmålen för transportsektorn som är satta till -70% 2030 blir mycket svåra att uppfylla, säger Anna Grönlund.

Taggat som: , , , , , ,

Categorised in: Internationellt, Nyheter

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)