Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Lagrådet sågar förslag om ID-kontroller – går på samma linje som branschen

Regeringens förslag om ID-kontroller vid inresa till Sverige sågas av Lagrådet. Förslaget har tidigare fått stark kritik från bussföretagen och andra aktörer inom persontransportsektorn. Foto: Wikimedia Commons.

Det av bland andra Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik hårt kritiserade förslag om ID-kontroller som regeringen har lagt fram sågas nu av Lagrådet. Rådet går på samma linje som branschen och anser att regeringen i sitt förslag om ID-kontroller vill lägga ett orimligt ansvar på bland annat buss- och tågbolag. Det bemyndigande och den reglering som regeringen vill införa är enligt Lagrådet ”vare sig proportionerlig eller rättssäker”.

– Lagrådets yttrande bekräftar vår kritik på alla punkter. Vi får hoppas att de tar till sig detta, säger Anna Grönlund branschchef vid Sveriges Bussföretag.

OM LAGRÅDET

Lagrådets uppgift är att granska lagförslag som har remitterats till rådet och yttra sig över dessa. Det är bara regeringen och riksdagsutskotten som kan begära yttranden från Lagrådet.

Lagrådet utgörs av landets mest erfarna och kunniga jurister. I Lagrådet ingår domare från Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen. Även andra lagfarna personer, exempelvis nyligen avgångna ledamöter av dessa domstolar, kan ingå i Lagrådet.

Regeringen föreslog i höstas en ny lag som ska kunna användas för att stoppa personer utan giltiga ID-handlingar att resa till Sverige. Under flyktingkrisen 2015 infördes en tillfällig lag som gav transportörer som kör buss, tåg och vissa fartyg ett ansvar för att kontrollera att personer som reser in till Sverige har giltiga identitetshandlingar.

Nu vill regeringen införa en permanent lag som gör det möjligt för regeringen att själv besluta om tillfälliga förbud mot att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige. Till skillnad från 2015 ska det inte behövas något riksdagsbeslut. Det är, skriver Lagrådet, ett alldeles för stort bemyndigande.

– Det är direkt olämpligt att riksdagen, när den beslutar om den föreslagna lagen, inte känner till hur regeringen avser att utnyttja sitt bemyndigande och om förslaget ens stämmer överens med överensstämmelse med svensk grundlag eller EU-rätten, skriver Lagrådet.

Klicka här för att läsa Lagrådets yttrande i sin helhet.

Kraftiga sanktioner hotar buss- och tågföretag
Lagrådet pekar också på att även om en transportör har kollat att resenärernas ID-handling när de stiger på bussen eller tåget ändå kan drabbas av en sanktionsavgift på mellan 30 000 och 250 000 kronor om resenären inte har kvar ID-handlingarna när bussen eller tåget kommer till en gränskontroll. Och samtidigt har inte transportören någon befogenhet att se till att resenären har kvar sitt ID från det att han eller hon stiger på tills man kommer till gränskontrollen.

– En sådan reglering framstår inte vare sig som proportionerlig eller rättssäker, skriver Lagrådet.

Att Lagrådet anser att regeringens förslag inte bara har stora brister utan är slarvigt hopkommet framgår tydligt om man läser mellan raderna i rådets kritik.

Att trafikföretag eller medarbetare som bussförare och tågvärdar ska kolla ID-handlingar innebär nämligen att de ska ägna sig åt myndighetsövning. Men det kräver att det finns ett stöd i lagen för detta – och det gör det inte.

– Det bemyndigande som ges i den föreslagna lagen kan alltså inte användas och blir därmed verkningslös. I samband härmed bör även analyseras om förslaget förutsätter att svensk myndighetsutövning ska ske i andra länder och hur den frågan i så fall ska hanteras, skriver Lagrådet.

Hård kritik
Regeringens förslag har mötts av mycket stark kritik från Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik, Tågföretagen och fackliga organisationer som Kommunal, Transport och Seko.

Kritiken har bland annat gällt att bussförare och tågvärdar ska sköta ID-kontrollerna vilket gör att deras säkerhet hotas när de utför vad som egentligen är myndighetsövning.

I veckan arrangerade Sveriges Bussföretag ett seminarium i riksdagen om regeringens förslag till ID-kontroller. Foto: Sveriges Bussföretag.

I veckan arrangerade också Sveriges Bussföretag ett seminarium i riksdagen om regeringens förslag. Vid seminariet deltog representanter för och medlemmar i Sveriges Bussföretag, Tågföretagen, Seko, Kommunal och Svensk Kollektivtrafik. Sveriges Bussföretag representerades av Anna Grönlund och Zakaria Abna-Aissa, direktör Kommersiell trafik på medlemsföretaget Vy Buss.

– Ett stort problem med regeringens förslag är att det inte ens uppfyller sitt syfte. Förslaget motiveras med att personer som utgör ett hot mot landet ska hållas borta, men bussförare är inte utbildade i att kontrollera giltigheten hos ID-handlingar. Förslaget blir ett kostsamt slag i luften, sa Anna Grönlund vid seminariet.

Även Zakaria Abna-Aissa, Vy Buss, var starkt kritisk till lagförslaget.

– Våra erfarenheter från tidigare regelverk visade tydligt att ett krav på ID-kontroller utförda av bussförare är en katastrof för busstrafiken i öresundsregionen. Våra medarbetare utsattes för hot och våld, och nu ska vi ansvara för att resenärerna har ett pass när gränsen passeras. Det blir en omöjlig uppgift. Det är inte rimligt att vi får ett sådant ansvar.

– Sedan ställer det till besvär med kör- och vilotider som gör det omöjligt att planera. Detta medför stora extra kostnader som läggs på en bransch som håller på att återhämta sig efter pandemin. Blir detta verklighet så behöver transportörerna ersättas för dessa extra kostnader. I förlängningen kan det leda till att vi behöver ställa in all trafik som passerar gränsen, för att säkra våra medarbetares trygghet, sa Zakaria Abna-Aissa.

Sveriges Bussföretag har också i ett remissvar tillregeringen (klicka här) riktat stark kritik mot lagförslaget.

Taggat som: , , , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)