Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Öppna Data sätter fart på resandet

Genom att öppna upp sina data för utvecklare av appar kan myndigheter och trafikhuvudmän få fler att åka kollektivt, samtidigt som man kan slippa kostnader, hävdar den internationella kollektivtrafikunionen UITP. Foto: Ulo Maasing.

Genom att öppna upp sina data för utvecklare av appar kan myndigheter och trafikhuvudmän få fler att åka kollektivt, samtidigt som man kan slippa kostnader, hävdar den internationella kollektivtrafikunionen UITP. Foto: Ulo Maasing.

De ansvariga för kollektivtrafiken – myndigheter, huvudmän, företag som bedriver kollektivtrafik – bör öppna upp sig och göra sina data tillgängliga för utvecklare av applikationer (appar). Helst gratis och med så få restriktioner som möjligt. Om ens några. Uppmaningen kommer från den internationella kollektivtrafikunionen, UITP. Grundtanken är att det finns massor av utvecklare utanför branschens egna led som till exempel kan skapa informationslösningar som är bättre än de som myndigheter och trafikföretag själva åstadkommer.

Öppna Data skapar möjligheter till nya produkter när det gäller information om resor. Det kommer i sin tur att gynna både resenärer och företag och myndigheter som arbetar med kollektivtrafik, slår UITP fast.

Det handlar inte om att man ska släppa ifrån sig allt som kan finnas i datorerna hos trafikföretag, huvudmän eller myndigheter.

Hackare förbättrar kollektivtrafiken

Den 27 – 29 maj genomförs ett hackathon, Traffic Jam Session, i Malmö. Syftet är att samla ett 80-tal hackare för att skapa lösningar för framtidens kollektivtrafik. Under 36 timmar kommer man att skapa nya koncept, tjänster och upplevelser som bygger på uppgifter, data och teknik från olika partnerorganisationer.

Bakom arrangemanget står MEDEA, ett forskningscenter inom Malmö högskola, tillsammans med Mobile Heights och Skånetrafiken. Skånetrafiken öppnar då upp sina data till hackarna.

I fjol genomförde Samtrafiken tillsammans med ett antal partners ett liknande arrangemang i Stockholm, Travelhack.

Under 24 timmar deltog en rad lag för att jobba fram nya digitala tjänster för kollektivtrafiken. En rad lösningar åstadkoms, bland annat därför att SL då öppnade upp sina data för hackarna.

Vinnare blev en nyutvecklad app som underlättar för människor som är autistiska, har ADHD eller andra så kallade kognitiva funktionsnedsättningar att ta bussen eller annan kollektivtrafik. Appen fick namnet Reseledaren.

Årets Travelhack genomförs i Oslo.

Personuppgifter och affärshemligheter ska till exempel inte släppas helt fritt, men i övrigt vill UITP att aktörerna i kollektivtrafiken ska vara så generösa som möjligt med Öppna Data, alltså digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar.

Tanken är att till utomstående utvecklare fritt ställa till förfogande databaser med material som skulle kunna vidareförädlas; tidtabeller, realtidsinfo, tillgänglighet, priser, prisstrukturer och så vidare.

Informationen ska också vara tillgänglig utan krav på betalning, eller inskränkningar i form av licensvillkor och registreringsförfaranden.

– Den globala transportsektorn bör vara proaktiv och ligga i framkant när det gäller att tillhandahålla Öppna Data. Det gäller både privata och offentliga aktörer. Bevisen på värdet av Öppna Data är övertygande, menar UITP i sitt rykande färska policydokument om Öppna Data.

Redan i fjol presenterade SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, ett utkast till ett nationellt ramverk för Öppna Data.

Staffan Ingvarsson, ordförande för IT-forum inom Kommunförbundet Stockholms län och biträdande stadsdirektör i Stockholms stad, framhöll då att öppna data skapar nya möjligheter för både nya och befintliga företag.

– Det finns mycket information i våra kommuner och landsting som entreprenörer kan använda för att skapa nya produkter och tjänster. Nya och innovativa sätt att använda information på ger en direkt nytta för enskilda och företag och bidrar till att skapa ekonomisk tillväxt, sa han.

Stimulerar effektivitet och innovation
UITP resonerar på samma sätt om kollektivtrafiken. Öppna Data stimulerar både effektivitet och innovation genom att utvecklare kan skapa bättre produkter när det gäller information till allmänheten. Genom Öppna Data kan utvecklare skapa lösningar som också når ut på ett sätt som branschen själv har svårt att klara av, menar UITP.

Men man betonar också att Öppna Data i sig driver utvecklingen framåt genom att konkurrenter kan få tillgång till pålitliga data så att de kan konkurrera effektivt med de tjänster som dataägaren erbjuder.

UITP syftar då inte på att kommersiella företag ska släppa ifrån sig information som försvagar deras konkurrenskraft. Även om det inte sägs rätt ut i UITP:s policydokument handlar det snarare om öppenhet från myndigheter och huvudmän – och där finns det fortfarande mycket att göra i Sverige.

Transportstyrelsen konstaterar ju i en färsk rapport att många regionala kollektivtrafikmyndigheter behandlar kommersiella bussföretag  som konkurrenter och inte som nyttiga komplement.

I exempelvis Stockholmsområdet vägrar fortfarande Storstockholms Lokaltrafik att ens släppa in Flygbussarna i sin reseplanerare. Och företag som har velat starta kommersiell trafik kan vittna om att det är hart när omöjligt att från SL (Storstockholms Lokaltrafik) få ut viktig, grundläggande information.

– Hos allmänheten finns det ett starkt intresse för webtjänster och appar. Man betraktar inte data i sådana lösningar som myndigheternas eller trafikföretagens egendom utan som sin egen. Verkligheten är att om kollektivtrafikbranschen inte proaktivt följer med i den här trenden kommer individer att fylla luckorna, vilket innebär en risk att de data som presenteras inte blir pålitliga.

– Det är därför helt nödvändigt att kollektivtrafiken tar ledningen när det gäller att dela med sig av sina data, slår UITP fast.

I London har Transport for Londons Öppna Data lett till hundratals nya appar som används av miljoner resenärer. Foto: Ulo Maasing.

I London har Transport for Londons Öppna Data lett till hundratals nya appar som används av miljoner resenärer. Foto: Ulo Maasing.

Öppna Data kan i själva verket stimulera till ökat kollektivt resande, slår UITP fast och pekar i sitt policydokument på erfarenheter från en rad städer som goda exempel.

Transport for London, som är huvudman för kollektivtrafiken i den brittiska huvudstaden, tillhandahåller Öppna Data. Redan har 5000 utvecklare producerat hundratals appar som används av miljoner människor. De täcker in allt från vägar och gator till busstrafik, tunnelbana cykeluthyrningar och mycket mer.

På motsvarande sätt har EMT i Madrid öppnat sina data för utvecklare, och i franske Rennes finns redan 40 gratisappar som täcker in kollektivtrafiken.

Men Öppna Data har också en positiv ekonomisk effekt för de myndigheter/huvudmän som öppnar sina data.

– De ekonomiska effekterna börjar nu utkristallisera sig. Men när Transport for London eller svenska Västtrafik satsar på Öppna Data i stället för att utveckla egna appar slipper man själv betydande kostnader, samtidigt som man ökar räckvidden på sin information, slår UITP fast.

 

Taggat som: , , , , , , , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)