Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

IRU:Covid-19-pandemin kostar europeisk bussbransch 850 miljarder

Bussföretagen i EU tappar i år cirka 850 miljarder kronor i omsättning, uppger IRU, den internationella vägtransportunionen. Foto: Volvo Bussar.

Covid-19-pandemin slår hårt mot transportbranschen i Europa. Bussföretagen i EU beräknas minska sin omsättning med 57 procent under 2020, jämfört med förra året. Det innebär en minskning med 81 miljarder euro, cirka 850 miljarder SEK. Motsvarande siffror för godstransporter på väg i EU är en omsättningsminskning med 17 procent eller 64 miljarder euro (cirka 670 miljarder SEK). Därför måste EU i sin kommande budget avsätta minst tio procent, det vill säga 75 miljarder euro (784 miljarder SEK) till olika former av stöd för den kommersiella vägtrafiken. Det skriver den internationella vägtransportunionen IRU i ett brev till Europeiska Rådets ordförande Charles Michel samt till Tysklands förbundskansler Angela Merkel.

Att brevet också är ställt till Angela Merkel beror på att Tyskland det här halvåret är EU:s ordförandeland. Europeiska rådet består av de 27 medlemsländernas stats- och regeringschefer samt Europeiska rådets ordförande och EU-kommissionens ordförande.

Brevet till de båda EU-topparna har skickats med anledning av att diskussioner just nu pågår om EU:s kommande budget.

I brevet pekar IRU på att den gränsöverskridande busstrafiken har drabbats allra hårdast och tidvis varit 100-procentigt stängd, både när det gäller linjetrafik och turisttrafik. Men hela transportnäringen, inklusive persontranporter med buss och taxi, tillhör de branscher som drabbats hårdast av covid-19-pandemin.

Europeiska Rådets ordförande Charles Michel. Foto: EU.

I brevet till Angela Merkel och Charles Michel lyfter IRU fram tre prioriterade områden där man vill att EU går in med stöd.

Hälften av de 75 miljarderna euro bör gå till att hjälpa buss-och lastbilsföretag att bli grönare genom att snabba upp förnyelsen av sin vagnpark och gå över till alternativa drivmedel. Det gäller både nya och begagnade fordon. I den gröna satsningen ingår också satsningar på ladd- och tankningsinfrastruktur, liksom för investeringar och utveckling av fordon för långväga trafik som drivs med el eller förnyelsebara drivmedel – både busssar och lastbilar.

Att bygga ut parkerings- och rastplatser så att exempelvis bussar kan stanna och ta rast på ett för förare och resenärer bra vis under längre resor är enligt IRU ett annat bra sätt att stötta näringen, liksom att se till att offentligt ägda terminaler och bytespunkter också anpassas för att kunna ta emot bussar i turisttrafik och kommersiell långlinjetrafik. Totalt 20 procent av de 75 miljarderna föreslås gå till satsningar på infrastruktur för buss- och godstrafik.

IRU pekar också på att det, när nästa generations färdskrivare ska introduceras inom EU, finns möjligheter att ekonomiskt stötta hårt trängda transportföretag med denna övergång. Man vill också ha andra satsningqr på digitalisering, inklusive utbildning av förare för att öka deras kunskaper i digitalisering. 30 procent av de 75 miljarderna euro föreslås gå till olika insatser inom digitalisering.

IRU uppmanar också EU att se till att de stödåtgärder som tas fram utformas så att de når ända fram till företagen, däribland de många små och medelstora privata företag som finns i såväl buss- som lastbilstrafiken.

Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag. Foto: Ulo Maasing.

– IRU har en start röst i Bryssel och det är bra att man tydligt visar på hur hårt bussbranschen drabbats under coronakrisen. I diskussioner med politiker och tjänstemän på plats i Bryssel finns alla möjligheter att lyfta ytterligare åtgärder. Samtidigt ska man ha respekt för att det är ett stort pussel som nu ska läggas inom EU.

– Förutom att vi företrädare för branschen gör vår stämma hörd är det viktigt att den svenska regeringen och svenska politiker med inflytande i Bryssel tar med sig också bussbranschens frågor i de diskussioner som förs rörande Europa i spåren av coronakrisen. Att påverka Bryssel är alltså många gånger att påverka hemma i Sverige – något som vi alla som är engagerade i den svenska bussbranschen behöver hjälpas åt med, nu mer än någonsin, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag samt vice ordförande i IRUs passagerarkommitté, IRU CPT.

Taggat som: , , , , , , ,

Categorised in: Internationellt, Nyheter

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)