Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Fortsatt kritik mot SL:s bussuspphandling

Tidplanen för den stora upphandling av busstrafik som Region Stockholm och SL beslutade om i våras. Ännu finns ingen slutlig tidplan för upphandlingen. Foto: Ulo Maasing.

I våras beslutade politikerna i Region Stockholm att inleda en stor upphandling av busstrafik. Upphandlingen var indelad i tre paket: Stockholms innerstad och Lidingö, Södertälje och Nykvarn samt Järfälla och Upplands Bro. Då riktade vd:arna för såväl Keolis som Nobina hård kritik mot det preliminära upphandlingsunderlaget. Efter att ha dragit ut på tiden med ett slutligt underlag har SL nu presenterat en ny tidplan för upphandlingen, alltjämt preliminär. Men tiden går och planen möts av besk kritik från flera stora bussföretag.

Det var i mars som SL gick in i sin nya stora upphandling av busstrafik. De tre paketen, döpta till E46, E47 och E48 handlar totalt om trafik med cirka 380 elbussar. Trafikstart är planerad till augusti 2026 när de nuvarande avtalen löper ut.

Det preliminära upphandlingsunderlaget fick tidigt hård kritik från stora operatörer som Nobina och Keolis. Kritiken gällde bland annat att de nya avtalen skulle få en betydligt större karaktär av produktionsavtal än idag.

– Trafikförvaltningen har valt att upphandla busstrafik på ett sätt som går på tvären med det beslut trafiknämnden har fattat. De nya trafikavtalen skulle innebära försämringar av kollektivtrafiken för resenärerna i Stockholmsregionen över många års tid, skrev Nobinas vd Martin Pagrotsky och Keolis vd Mikael Wågberg i ett brev till politikerna i trafiknämnden i Region Stockholm.

Idag finns endast en handfull elbussar i SL-trafiken. I de tre avtal som SL nu upphandlar ska 380 nya elbusssar in i SL-trafiken. Foto: Ulo Maasing.

De båda vd:arna varnade för att den avtalsmodell SL valt skulle ge dyrare och sämre trafik och ett minskat resande, likaså för att tiden mellan tilldelningsbeslut och trafikstart utgjorde ett problem. De pekade på att leveranstiden för de nya elbussar som krävs i avtalen är 18 – 24 månader. Eller mer, i synnerhet som SL ställde sociala hållbarhetskrav på busstillverkarna som innebar att stora tillverkare som Volvo stängdes ute. Endast några få leverantörer skulle kunna komma ifråga.

SL:s arbete med att ta fram ett definitivt upphandlingsunderlag drog ut på tiden.

I maj hette det att SL skulle komma med ett slutligt förfrågningsunderlag under juni.

Men i fredags fick de bussföretag som hade kvalificerat sig för upphandlingen besked om en ny preliminär tidplan för upphandlingen.

Den åtföljdes av en brasklapp om att planen kunde ändras i båda riktningarna.

Såhär ser den tidplan ut som SL presenterade i fredags:

Publicering UD (underlaget): juli/augusti 2024
Anbudsinlämning: december 2024
Tilldelningsbeslut: kvartal 1 2025
Trafikstart: kvartal: 3 2026

Vilka operatörer som har kvalificerat sig och kan lägga anbud i upphandlingen är sekretessbelagt. Vi har frågat några stora operatörer hur de ser på tidplanen, men vi vet alltså inte om företagen deltar i upphandlingen. Däremot har de en bred erfarenhet av stora upphandlingar av busstrafik.

De punkter vi bad om operatörernas synpunkter på var de här:

1. Publicering kan ske när många är på semester, både hos operatörer och Trafikförvaltningen.

2. Tilldelningsbeslut ska fattas av trafiknämnden under kvartal 1 2025. Normalt har nämnden sitt första sammanträde under senare delen av januari med nästa sammanträde mitten av februari.

3. Tiden från tilldelningsbeslut till trafikstart. Trafikstarten anges till kvartal 3 2026, men har tidigare angetts till augusti 2026. Hinner man få fram de elbussar som krävs?

Såhär svarade företagen:

Transdev:

Transdev har genom strategi- och marknadschefen Thomas Charrier valt att svara övergripande på frågorna:

– Det är viktigt att tidsplanen i stort blir hållbar och matchar förutsättningarna på marknaden. Leveranstiderna för elbussar är långa idag och det pågår många stora upphandlingar samtidigt.

VR Sverige:

VR Sverige svarar genom sin marknads- och kommunikationschef Christer Ekelund:

Punkt 1: Det är problematiskt om UD (underlaget) släpps i juli då många är på semester. Men största problemet är att planen är otydlig så nära inpå datumet för publicering. Vi behöver tydlighet för att kunna mobilisera resurser till rätt datum.

Punkt 2: Vi är tveksamma om TF (Trafikförvaltningen, d v s SL, red:s anm.) hinner utvärdera anbuden och tilldela redan i kvartal 1 2025. Det är mycket snabbare än E45 (Upphandlingen av busstrafiken i Tyresö samt Handen och Nynärshamn, red:s anm.) För att vi ska kunna göra rätta antaganden i anbudet behöver tidplanen hållas, d v s det skapar stora problem om tilldelning sker senare är vad som är kommunicerat.

Punkt 3: Det är för lite tid för att kunna leverera elbussar i tid givet TFs krav och hantering av social hållbarhet gällande fordonen. Dessutom är anbudsgivaren i avtalet garanterad en uppstartstid om minst 12 månader vilket är för kort tid. Denna klausul är viktig då TF:s tilldelningsprocess ofta är längre än planerad och bussbeställningen mycket komplicerad givet kraven på social hållbarhet. Anbudsgivaren behöver minst 18 månader för beställning av bussar.

Keolis:

Keolis Sverige svarar genom kommunikationschefen Karin Nilsson Malmen:

Punkt 1: Vi avser att låta vår personal ta ut sommarsemester helt enligt semesterlagen och god personalpolitik. Vi har tidigare påtalat att TF måste ta höjd för sommarsemestrar om man avser publicera före/under semestern. En upphandling av denna dignitet/komplexitet måste ge anbudsgivarna skälig tid för att säkra kvalitativa lösningar som ska hålla i tio år. Vi rekommenderar 5 månaders anbudstid vid en upphandling av denna dignitet.

Punkt 2: Beroende på kvalitetsutvärderingsmodell/sidbegränsningar så måste TF ta sitt ansvar och låta anbudsgivarna noggrant få gå igenom sina lösningar via ett anta förhandlingsrundor. För att denna process ska bli kvalitativ bör TF räkna med ca fem månader för utvärdering, presentationer och förhandlingar så vi föreslår snarare tilldelning precis innan sommaren 2025.

Punkt 3: Att elektrifiera en storstad som Stockholm innerstad är komplext, liksom att säkerställa leverans av elbussar från bra leverantörer. Det gör att beställaren behöver förstå leveranstiden för elbussar för varje upphandling. Idag är leveranstiden av europeiskt tillverkade elbussar 18-24 månader, men tiden kan variera beroende på tillgång och efterfrågan.

Vy Buss:

På Vy Buss svarar Andreas Ehreborg, direktör strategi och utveckling:

Punkt 1: Det är tyvärr så att vi ser en tendens hos vissa (inte alla) av våra större trafikhuvudmän att publicering sker under eller strax före sommarsemestrar. Jag kan förstå att man vill få ut underlag som upphandlare och att det är bekvämt ur deras perspektiv, men för oss som trafikföretag är det inte bra. Om beskeden kring tidplanen kommer sent är det dessutom något som är än mer problematiskt i vår planering och kan leda till problem och i slutändan påverka kvaliteten i inlämnade anbud, eller allra helst hur många som väljer att delta.

Punkt 2: Givetvis beroende på när i kvartal 1 tilldelning meddelas, men uppstartstid på mindre än 18 månader är problematiskt just nu och det kommer med stor sannolikhet att innebära omfattande svårigheter att få fram fordon, beroende på typer, antal, drivmedel, hållbarhetskrav med mera. Men leveranstiderna har ökat och trycket finns på fabrikerna när det möjligen är få leverantörer som kan klara kraven. Detta samtidigt som det potentiellt är fler uppstarter inom samma tidsperiod som konkurrerar om samma kapacitet. Även andra delar i en uppstart är tidskrävande och därför är det inte önskvärt med för korta tidsrymder avsatt för detta. Vi som trafikföretag vill ju göra ett så bra jobb som möjligt med en problemfri trafikstart för alla resenärer och då är det viktigt med bra förutsättningar i både upphandlingen och uppstarten.

Punkt 3: Tidsplanen som sådan ger inte mycket utrymme för oförutsedda händelser. Finns det dessutom otydligheter så kan det eventuellt leda till överprövningar och oönskade förseningar.

Taggat som: , , , , , ,

2 kommentarer »

  1. Mycket fint här!! Huvudmans kontroll eller okunskap och Bussarbetsgivarnas vinstintressen. Så har vi bussförarbristen, politikernas okunskap och en dålig arbetsmiljö för resten…

  2. Att upphandlingarna inte fungerar borde inte förvåna någon?
    Politiker vill köpa upp bästa möjliga kollektivtrafik till minsta möjliga peng. Den ekvationen går inte ihop redan där. Bäst och billigast är varandras motpoler.
    Men hur som helst så sitter det väl några tjänstemän och skriver ut vad politikerna vill ha, fast man egentligen borde fråga vad resenärerna vill ha för kollektivtrafik? Fast det kommer inte att hända, för då försvinner kravet på lägsta anbud och ersätts med bästa anbud.
    JAG vill ha kollektivtrafik som är pålitlig, som kommer i tid sommar som vinter. Har gärna 10-minuterstrafik även utanför rusningstid, och en linjesträckning kors och tvärs över hela förorten, inte bara city. Vill inte heller sitta i 18 år gamla bussar utan AC på sommaren och värme på vintern, som är hela och rena och inte nedklottrade och skräpiga samt lagade med buntband och silvertejp. Till sist vill jag även se bussförare som är lugna, trygga, nöjda, stressfria och välbetalda med vettiga arbetstider bakom ratten.
    Ja, är det någon som kan lägga ett anbud på den trafiken? Finns det någon politiker som vill betala?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)