Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Delade meningar om egen regi – men samsyn om samarbete

Diskuterade egen regi och upphandlingar: Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag, Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd, Ellen Heldal Hausel, jurist, Peter Liss, vd Svealandstrafiken, Tomas Byberg, ordförande Sveriges Bussföretag, Andreas Svahn (S) regionstyrelseordförande Region Örebro län samt Jan Kilström, vd Keolis Sverige.

”Bekräftar vad vi redan visste”. ”Vinklade slutsatser”. Den rapport om busstrafik i egen regi som presenterades på måndagen (klicka här för att läsa mer) väckte skilda reaktioner när den på måndagseftermiddagen diskuterades av en rad företrädare för buss- och kollektivtrafikbranschen. Men samtidigt som det fanns en oenighet om värdet av att i Örebro ha gått ifrån en upphandling i konkurrens av trafiken fanns en bred enighet inför framtiden: att krisen i covid-19-pandemins kölvatten öppnar för nya samarbeten och en nystart av kollektivtrafiken.

Enligt den mycket ingående rapport om övergången från upphandlad trafik till egen regi i stadstrafiken i Örebro blev busstrafiken där 20 miljoner dyrare under 2020 än om den hade upphandlats. Det motsvarar 200 miljoner kronor på en normal upphandlingstid på tio år.

– Rapporten är gedigen och dess slutsatser är inte förvånande. Den visar att man varken på kort eller lång sikt vinner något ekonomiskt på egen regi, sa Tomas Byberg, vd för bussföretaget Byberg & Nordin och ordförande i Sveriges Bussföretag.

– Man får inte underskatta de synergier som finns om man upphandlar trafiken med bussar som kan flyttas på olika håll i landet och så vidare.

Kristoffer Tamsons (M), ordförande för SL och Svensk Kollektivtrafik tog inledningsvis på sig SL-hatten.

– Rapporten bekräftar det vi redan vet. När vi började upphandla trafiken i Storstockholm kunde vi som resultat av de första upphandlingarna få ner kostnaderna med tio procent och upp trafikvolymen med 20 procent. Sedan dess har flera rapporter pekat på att upphandlingarna är oerhört viktiga ekonomiskt. Skulle vi översätta resultaten från rapporten till SL-trafiken skulle det innebära ökade kostnader för vår busstrafik med 700 miljoner om året och för all SL:s trafik med 1,5 miljarder.

– Men upphandlingarna har gett något annat viktigt, de bidrar till innovationer och kreativitet. Låser man in den här typen av verksamhet i offentliga monopol kommer man inte att kunna innovera eller vara kreativ. Konkurrensen bidrar till nytänkande och utveckling, sa Kristoffer Tamsons.

Jan Kilström, vd för Keolis Sverige var inne på samma linje.

– En risk när man kör i egen regi är att man inte får in de kunskaper och erfarenheter från andra håll, både inom Sverige och internationellt, som upphandlingar i konkurrens kan bidra till, framhöll han.

Kvalitet
Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande i Region Örebro län, framhöll att den här typen av rapporter är viktiga. Men rapporten har också några svagheter, menade han.

– Den viktigaste aspekten när vi beslutade att gå över till egen regi var kvalitetsaspekten, inte ekonomin. Örebro låg i bottenskiktet när det gäller kundnöjdhet, medan Västerås låg i toppen. Dessutom började vi tröttna på att i upphandlingar först jobba med kvalificerade upphandlingsjurister för att mot slutet av avtalsperioden få arbeta med processjurister när man skulle skiljas åt. När man väger in sådana faktorer är det frågan om inte egen regi är billigare.

Ellen Heldal Hausen är jurist vid Svenskt Näringsliv och expert på offentlig upphandling. Hon menade att det är en utbredd myt, inte minst bland politiker, att upphandlingar ofta leder till överprövningar.

– Endast cirka fem procent av alla upphandlingar överklagas. För hela transportsektorn, alltså inte bara kollektivtrafik, är siffran något högre men ligger alltjämt i häradet fem – tio procent, sa hon.

– Mycket är bra i rapporten, sa Peter Liss, vd för Svealandstrafiken som nu kör stadstrafiken i Örebro, liksom i Västerås.

– Men jag håller inte med om de stundtals kraftigt vinklade slutsatserna i rapporten. De ekonomiska aspekterna är viktiga, men om man tar hänsyn till de kvalitetsförbättringar vi gjort under de månader vi kört, liksom till att vi använder kortare avskrivningstider är det fråga om det inte till och med är billigare med egen regi.

– Jag noterar att stadstrafiken i Örebro 2019 låg på 17:e plats i landet när det gäller kundnöjdhet. 2020, när vi hade tagit över, låg vi på åttonde plats. Det är ett jättehopp, sa Peter Liss.

Skyttegravar och samarbete
Diskussionen kring egen regi utvecklades snart till en bredare debatt inför en nystart för kollektivtrafiken efter covid-19-pandemin.

– Målet är bästa möjliga kvalitet för pengarna för resenärerna och att utveckla det i partnerskap, sa Kristoffer Tamsons.

– Det är lätt att det blir skyttegravar i en debatt om egenregi. Kanske bör vi tänka på nya lösningar, exempelvis på kortare avtalsperioder än tio år och där regionerna tar större ansvar för den fysiska bussen. Vi måste våga prova nya lösningar, flikade Keolischefen Jan Kilström in.

– Men det är en missuppfattning att högre kvalitet och högre kostnader automatiskt hänger ihop. Det går ofta att köpa bättre kvalitet till lägre kostnad. Och att köra i egen regi ger inte självklart nöjdare kunder. Karlstad har år efter år landets nöjdaste kunder i kollektivtrafiken. Där kör man inte i egen regi, där är det en upphandlad operatör som kör, fortsatte han.

– Se till att de offentliga upphandlingarna blir bättre, det är vad som behövs.

Tomas Byberg tog upp framtiden för kollektivtrafiken.

– Det kommer att ske mycket stora förändringar efter pandemin. Det ställer krav på samarbete, sa han och fick medhåll av Jan Kilström.

–Det som hände förra året gjorde att det blåste upp mycket damm, men när dammet hade börjat lägga sig skapades en bra grund som bevisar att det fungerar med samarbete, sa Kilström.

– Instämmer, sa Kristoffer Tamsons. Efter ett litet hack i kurvan visade fjolåret att det finns en väldig kraft i svensk kollektivtrafik. Kollektivtrafiken i landet rullade under hela pandemin på ett sätt som är unikt i Europa. Alla dysterkvistar som säger att människor inte kommer att resa efter pandemin har fel. Nu ska vi sikta mot en nystart för kollektivtrafiken. Inte en omstart.

Även Andreas Svahn såg framför sig ett utvecklat samarbete mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och trafikföretagen.

– Det har funnits en beröringsskräck och många vattentäta skott.Vi behöver mötas väldigt mycket mer, ha mer kontakt med varandra, sa han.

Taggat som: , , , , , , , , ,

1 kommentar »

  1. Kollektivtrafik är ingen vanlig ”business”, utan en service till medborgarna. I hela landet! Partsinlaga är ordet när ett inlägg från Sveriges Bussföretag rekommenderar privat inblandning i kollektiv trafik. Att Anna Grönlund råkar ha samma efternamn som ett företag, välkänt över hela landet för olika typer av verksamhet i branschen, ökar känslan av jäv. Fri företagsverksamhet och yttrandefrihet.måste vägas mot saklighet, trovärdighet och neutralitet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)